Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Het subsidiebesluit waarderingssubsidies gemeente Landerd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet subsidiebesluit waarderingssubsidies gemeente Landerd
CiteertitelHet subsidiebesluit waarderingssubsidies gemeente Landerd
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Aangepaste regeling

06-11-2014

Omroeper, 24 december 2014

-2.07.85
01-01-201001-01-2014Nieuwe regeling

12-11-2009

Koerier, 25-11-2009

-2.07.85

Tekst van de regeling

Intitulé

Het subsidiebesluit waarderingssubsidies gemeente Landerd

Agendapunt:

Registratienummer: 2014/2299

Subsidiebesluit Waarderingssubsidies

De raad van de gemeente Landerd;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 23-9-2014;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Landerd

B E S L U I T:

vast te stellen:

“Het subsidiebesluit waarderingssubsidies gemeente Landerd”

 

 

Artikel 1.

De in dit besluit genoemde instellingen ontvangen jaarlijks een waarderingssubsidie ter hoogte van de bij betreffende verenigingen of stichtingen genoemde bedragen.

Artikel 2.

De hoogte van de subsidie geldt voor een periode van vier jaar. Jaarlijks wordt hierop een index toegepast conform artikel 18 van de Asv.

Artikel 3.

Voor wat betreft de voorwaarden die verbonden zijn aan de subsidieverlening wordt expliciet verwezen naar de betreffende artikelen van de Algemene subsidieverordening gemeente Landerd

Artikel 4.

Van alle voor de subsidieverlening van belang zijnde wijzigingen dient de betreffende vereniging of stichting onmiddellijk de gemeente schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5.

Indien niet meer aan bij de toekenning van de subsidie opgelegde subsidievoorwaarden wordt voldaan, kan de gemeente de gehele subsidie direct terugvorderen.

INSTELLING

BEDRAG in euro

3VO

900,-

Stichting verkeersbrigadiers

100,-

KVB afd. Zeeland

650,-

KVO afd. Reek

700,-

KVO afd. Schaijk

1750,-

KVO afd. Zeeland

1000,-

Alleenstaande vrouwen Zeeland

800,-

Toneelvereniging Excelsior Zeeland

750,-

Toneelvereniging Kunst Adelt, Schaijk

750,-

Toneelvereniging Onderling Kunstgenot, Reek

750,-

Schaijkse Amateur Schilders

450,-

Schildersclub D’n Zolder, Zeeland

450,-

Koor Schalmei, Schaijk

350,-

Ouderenkoor Nooitgedacht

350,-

Zangvereniging Loreley, Zeeland

350,-

Smitskoor

350,-

Gitaarclub Leijenda, Zeeland

800,-

Sint Jacobusgilde, Zeeland

1000,-

Foto- en filmclub Objectief, Zeeland

450,-

Orgelkring F.C. Smits

275,-

Parochie H. Antonius Abt, Schaijk

785,-

Parochie H. Antonius Abt, Reek

785,-

Parochie H. Jacobus de Meerdere, Zeeland

785,-

Heemkundekring Schaijk/Reek (activiteiten)

1100,-

Heemkundekring Zeeland (activiteiten)

1100,-

Stichting Carnaval De Smouskes, Zeeland

1200,-

Carnavalsvereniging De Kelestropers, Reek

1000,-

Stichting Carnaval De Moeslanden, Schaijk

1200,-

Comite Carnaval Gehandicapten (keemoes)

150,-

Stichting Het Noordbrabants Landschap

175,-

Stichting Natuur en Milieugroep Landerd

250,-

Stichting Wetswinkel Uden

100,-

Bureau DDS

150,-

Zonnebloem, Schaijk/Reek

1000,-

Zonnebloem, Zeeland

1000,-

Speel-o-theek Hummelhoek, Schaijk

600,-

EHBO-vereniging Schaijk

1750,-

EHBO-vereniging Zeeland

1750,-

Bewonerscommissie Walepoort, Schaijk

400,-

Artikel 6.

Dit subsidiebesluit wordt van kracht m.i.v. 1 januari 2014

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Landerd

van 6 november 2014.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J.A.G. Huijs, M.C. Bakermans