Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Mandaat Toezicht WMO 2016 en 2017 Landerd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat Toezicht WMO 2016 en 2017 Landerd
CiteertitelMandaat Toezicht WMO 2016 en 2017 Landerd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit mandaat is een aanvulling op de Centrumregeling WMO Brabant Noordoost-oost 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WMO Artikel 3.1 en 6.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-201601-09-2017Nieuw

05-01-2016

Arena, 22 januari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat Toezicht WMO 2016 en 2017 Landerd

 

 

Artikel 1 Bevoegdheid

Machtiging inkoop en verdere uitwerking en uitvoering van de toezichttaken WMO.

Artikel 2 Wettelijke grondslag

 • 1.

  Artikel 3.1 en 6.1 WMO 2015

 • 2.

  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

 • 3.

  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015

 • 4.

  Centrumregeling WMO Brabant Noordoost-oost 2015

 

Artikel 3 Oorspronkelijk bevoegd orgaan

College van B&W gemeente Landerd

 

Artikel 4 Mandataris, gemachtigde, gevolmachtigde

 • 1.

  College van B&W gemeente Oss

 • 2.

  Ondermandaat medewerkers gemeente Oss

 

Aldus besloten in de collegevergadering d.d. 5 januari 2016

 

De gemeentesecretaris,

 

 

De burgemeester,