Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW, IOAZ 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW, IOAZ 2010
CiteertitelHandhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW, IOAZ 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Handhavingsverordening WWB WIJ. Deze verordening treedt per 1 juli 2010 met terugwerkende kracht in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, art. 34
  3. Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201001-07-2010nieuwe regeling

30-06-2010

Larens Journaal 16-07-2010

Raadsbesluit 2010/33-IV  

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW, IOAZ 2010