Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leeuwarden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leeuwarden 2015
CiteertitelHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leeuwarden 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp-
Externe bijlageHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leeuwarden 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van de raad van Leeuwarden van 2 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet
  2. artikel 8b van de Participatiewet
  3. artikel 35, eerste lid, aanhef en onderdeel c van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  4. artikel 35, eerste lid, aanhef en onderdeel c van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

24-11-2014

GVOP: 12 december 2014 en Huis aan Huis: 17 december 2014

-
11-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

06-01-2014

Huis aan Huis; 15 januari 2014

-
01-01-201311-01-2014wijziging art. 7 en art. 8

17-12-2012

Huis aan Huis; 2 januari 2013

-
09-02-201201-01-2013Onbekend

30-01-2012

Huis aan Huis; 8 februari 2012

-
06-10-201109-02-2012Onbekend

26-09-2011

Huis aan Huis; 5 oktober 2011

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leeuwarden 2015