Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Mandaatoverzicht publiekszaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatoverzicht publiekszaken
CiteertitelMandaatoverzicht publiekszaken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-200929-12-2009nieuwe regeling

13-10-2009

Huis aan Huis; 21 oktober 2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatoverzicht publiekszaken

 

 

Volmacht/Machtigingen

Bevoegdheid

Grondslag

Oorspr. bev. Orgaan

Gemachtigde

Ondergemachtigde

machtiging

1.inwinnen van adviezen

art. 8.7, lid 1 Wet milieubeheer

B & W

directeur

teamleider

machtiging

2.waarschuwingsbrieven met betrekking tot het verwijderen van de inboedel van de openbare weg na ontruiming van woningen

art. 2:10 Algemene plaatselijke verordening jo. art. 125 Gemeentewet

B & W

directeur

teamleider

machtiging

3.indienen programma van maatregelen (saneringsprogramma)

art. 90 Wet geluidhinder

B & W

directeur

teamleider

machtiging

4.indienen van declaraties bij het Rijk

art. 128 Wet geluidhinder

B & W

directeur

teamleider

machtiging

5.gereedmelding saneringsprojecten wegverkeerslawaai

art. 8 lid 1, sub a Regeling saneringsprogramma verkeerslawaai

B & W

directeur

teamleider

6.volmacht

a.goedkeuren prestatieover-

a. eenkomst met Fryslân Miljeu

a. instructie:

a. moet passen binnen raamover-

a. eenkomst en gemeentebegroting

Art. 160 Gemeentewet

B & W

directeur

 

machtiging

b.ondertekenen prestatieover-

eenkomst met Fryslân Miljeu

Art. 171 Gemeentewet

burgemeester

directeur