Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Mandaatoverzicht van de commissie als adviesorgaan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatoverzicht van de commissie als adviesorgaan
CiteertitelMandaatoverzicht van de commissie als adviesorgaan
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-200901-01-2016nieuwe regeling

13-10-2009

Huis aan Huis; 21 oktober 2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatoverzicht van de commissie als adviesorgaan

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Mandaatoverzicht van de commissie als adviesorgaan

ADVIESADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN (ADVIESORGAAN)

Mandaat

Nr.

Bevoegdheid

(Wettelijke) grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Gemandateerde

Onder-gemandateerde

1

Afzien van horen van belanghebbenden in het kader van de bezwaarschriftprocedure

Art 12 vierde lid Verordening

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

2

Bevoegdheden t.a.v. de behandeling van bezwaar- en beroepschriften

Art 8 Verordening

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

3

Het inwinnen van inlichtingen bij de voorbereiding van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften

Art 9 eerste lid Verordening

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

4

Het inwinnen van deskundigenadvies en het zonodig uitnodigen van deskundigen bij de zitting

Art 9 tweede lid Verordening

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

5

Het bepalen van plaats en tijdstip van de zitting van de commissie

Art 10 Verordening

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

6

Uitnodigen voor de zitting van de commissie

Art 11 eerste lid Verordening

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

7

Wijzigen tijdstip hoorzitting

Art 11 derde lid Verordening

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

8

Toestaan afwijkende termijnen dan in dit artikel genoemd

Art 11 vierde lid Verordening

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

9

Instellen nader onderzoek na hoorzitting

Art 17 eerste lid Verordening

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

10

Beslissen tot houden nieuwe hoorzitting op verzoek leden

Art 17 derde lid Verordening

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

11

Verzoek aan bestuursorgaan tot verdaging beslissing

Art 19 tweede lid Verordening

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

Gebruikte afkortingen:

Verordening: Verordening adviescommissie bezwaarschriften

Aldus vastgesteld op 14 oktober 2005 bij schriftelijke stemming.

Met de inwerkingtreding van dit overzicht vervalt het mandaatbesluit van 13 februari 2003, kenmerk 5056.

De heer mr. S.H. Spoormans, voorzitter van de algemene kamer,

De heer mr. W. Roerdink, voorzitter van de algemene kamer,

De heer mr. H.D.S.S. Roescher, voorzitter van de algemene kamer,

De heer mr. J.J. Beswerda, voorzitter van de sociale zekerheidskamer,

De heer mr. B.H. Abbing, voorzitter van de personeelskamer.