Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Bouwverordening gemeente Leeuwarden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBouwverordening gemeente Leeuwarden 2014
CiteertitelBouwverordening gemeente Leeuwarden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBouwverordening gemeente Leeuwarden 2014 Bijlagen bij de Bouwverordening gemeente Leeuwarden 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op een aanvraag om bouwvergunning, omgevingsvergunning, vrijstelling, gebruiksvergunning of toestemming anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze verordening van kracht wordt en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de bouwverordening van toepassing, zoals deze luidden vóór de onderhavige verordening, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-201415-02-2018nieuwe regeling

26-05-2014

GVOP: 1 juli 2014 en Huis aan Huis:18 juni 2014

-
19-07-201226-06-2014nieuwe regeling

25-06-2012

Huis aan Huis; 11 juli 2012

-
03-02-201119-07-2012nieuwe regeling

29-11-2010

Huis aan Huis; 26 januari 2011

-
06-08-200903-02-2011nieuwe regeling

29-06-2009

Huis aan Huis; 29 juli 2009

-

Tekst van de regeling