Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2016
CiteertitelGemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp-
Externe bijlagenHet gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2016 - inleiding Onderdeel Verkeer Toelichting Fietsplan Fietsplan - bijlage 1 Fietsplan - bijlage 2 Fietsplan - bijlage 3 Fietsplan - bijlage 4 Fietsplan - bijlage 5 Fietsplan - bijlage 6 Beleidsvisie verkeer en vervoer deel 1 Beleidsvisie verkeer en vervoer deel 2 Beleidsvisie verkeer en vervoer deel 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van de raad van Leeuwarden van 2 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Wijziging

14-12-2015

GVOP: 23 december 2015 en Huis aan Huis: 23 december 2015

-

Tekst van de regeling