Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Instellingsbesluit locaties markten gemeente Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit locaties markten gemeente Leeuwarden
CiteertitelInstellingsbesluit locaties markten gemeente Leeuwarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp-

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201710-01-2018Nieuwe regeling

23-12-2016

Gemeenteblad:23 december 2016

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit locaties markten gemeente Leeuwarden

artikel 160, lid 1, sub h van de Gemeentewet;

 

Ons kenmerk:

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden;

 

besluiten,

 

de volgende warenmarkten en speciale markten in de gemeente Leeuwarden in te stellen:

 • *

  Warenmarkt op vrijdag, locatie Wilhelminaplein; Vaste locatie bij verplaatsing: Nieuwestad, Wirdumerdijk en Ruiterskwartier (vanaf Wirdumerdijk t/m Lombardplein);

 • *

  Warenmarkt op zaterdag, locatie Waagplein en Nieuwestad zuidzijde vanaf de Doelesteeg tot de hoek Wirdumerdijk; Vaste locatie bij verplaatsing: Wirdumerdijk en Ruiterskwartier (vanaf Wirdumerdijk t/m Lombardplein), Wilhelminaplein;

 • *

  Warenmarkt op maandag, locatie Waagplein;

 • *

  Warenmarkt op woensdagmorgen in Nijlân en op woensdagmiddag in Bilgaard;

 • *

  Bloemenmarkt op Hemelvaartsdag aangevuld met jaarmarkt, locatie Binnenstad;

 • *

  Antiek- en curiosamarkt op donderdag van half juni t/m half september, locatie Wilhelminaplein;

 • *

  Jaarmarkt in september, locatie Nieuwestad, Wirdumerdijk en Ruiterskwartier vanaf de Wirdumerdijk t/m het Lombardplein;

 • *

  Commerciële Markt op Koningsdag, locatie Groeneweg;

 • *

  Kerstbomenmarkt in december, locatie Wirdumerdijk/Wirdumerpoortsdwinger.

Artikel 1 Begrippen

 • a.

  markt: de door het college ingestelde wekelijkse warenmarkt;

 • b.

  speciale markten: Bloemenmarkt en Jaarmarkten, commerciële markt Koningsdag en Antiek- en curiosamarkt.

Artikel 2 De warenmarkten en speciale markten vinden plaats op:

2.1 vrijdag - warenmarkt locatie Wilhelminaplein van 09.00 - 17.00 uur;

2.2 zaterdag - warenmarkt locatie Waagplein en Nieuwestad vanaf de Doelesteeg tot de hoek Wirdumerdijk van 09.00 - 17.00 uur;

2.3 maandag - warenmarkt locatie Waagplein van 13.00 - 17.00 uur;

2.4 woensdagmorgen - warenmarkt in Nijlân van 09.00 - 12.00 uur;  

2.5 woensdagmiddag - warenmarkt in Bilgaard van 13.00 - 17.00 uur;

2.6 Bloemenmarkt aangevuld met jaarmarkt - Hemelvaartsdag in de Binnenstad van 09.00 - 17.00 uur;

2.7 Antiek- en curiosamarkt op donderdag, locatie Wilhelminaplein in de periode van half juni tot half september van 09.00 - 16.00 uur met een maximum van 13 markten;

2.8 Jaarmarkt op één zondag in september, locatie Nieuwestad, Wirdumerdijk en Ruiterskwartier vanaf de Wirdumerdijk t/m het Lombardplein van 09.00 - 17.00 uur;

2.9 Commerciële Markt op Koningsdag, locatie Groeneweg van 09.00 - 17.00 uur;

2.10 Kerstbomenmarkt in december, locatie Wirdumerdijk/Wirdumerpoortsdwinger.

Artikel 3  

3.1 Het college is bevoegd om derden opdracht te geven om markten te organiseren;

3.2 Het college is bevoegd om in het algemeen belang wijzigingen aan de marktterreinen en aan de daaraan dienstbare voorzieningen aan te (laten) brengen zonder tot enige schadeloosstelling aan derden verplicht te zijn. Het college kan overgaan tot tijdelijke verplaatsing van een of meerdere markten als dit noodzakelijk is in verband met de aanleg, de wijziging of het herstel van infrastructurele werken zonder dat door derden aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding van kosten of schaden. De gemeente draagt voor haar rekening zorg voor het zo spoedig mogelijk weer in goede staat brengen van het marktterrein en de elektrische installatie;

3.3 Het college is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de locaties van de genoemde markten, onder andere voor evenementen. Het college zal hierin terughoudend zijn.

Activiteiten in het kader van culturele hoofdstad Leeuwarden/Fryslân 2018 zijn in ieder geval reden om tot wijzigingen over te kunnen gaan;

3.4 De sectormanager Wijkzaken is gemandateerd om de datum en tijden van verplaatsingen van markten vast te laten stellen.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Het Marktreglement Leeuwarden 2015, de beleidsnotitie ‘Een Klantgerichte Warenmarkt in Leeuwarden’ en het Instellingsbesluit marktcommissie gemeente Leeuwarden 2016, alle vastgesteld in oktober 2015, alsmede alle tot heden door of namens burgemeester en wethouders van Leeuwarden vastgestelde besluiten ten aanzien van markten, worden met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken.

Aldus besloten in de collegevergadering van 23 december 2016

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

Drs. F.J.M. Crone, burgemeester

Mr. drs. R.J. Hoek, gemeentesecretaris.