Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Besluit verlenging plaatsing 2 mosquito's Dr. Algraschool, Idzerdastins 61 te Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit verlenging plaatsing 2 mosquito's Dr. Algraschool, Idzerdastins 61 te Leeuwarden
CiteertitelBesluit verlenging plaatsing 2 mosquito's bij Dr. Algraschool, Idzerdastins 61 te Leeuwarden
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBesluit verlenging plaatsing 2 mosquito's bij Dr. Algraschool, Idzerdastins 61 te Leeuwarden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-07-2020verlenging

16-12-2019

gmb-2019-307655

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit verlenging plaatsing 2 mosquito's Dr. Algraschool, Idzerdastins 61 te Leeuwarden

 

BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN;

Overwegende dat:

 

 • *

  er al geruime tijd, in ieder geval meer dan twee jaar, overlast van jongeren wordt ondervonden die samenkomen op het parkeerterrein bij de dr. Algraschool te Camminghaburen, zo blijkt uit meldingen gedaan aan politie en Meldpunt Overlast Leeuwarden;

 • *

  de overlast bestaat uit lawaaioverlast door schreeuwen, voetballen, afsteken van vuurwerk en ten gehore brengen van muziek en dat dit soms tot diep in de nacht doorgaat;

 • *

  de overlast voorts bestaat uit het plegen van vernielingen (aan auto’s en schoolgebouw), het aanbrengen van graffiti, het achterlaten van rommel en het drinken van alcohol op straat;

 • *

  politie en straatcoaches inzet plegen om de overlast te verminderen, maar dat desondanks de overlast voortduurt;

 • *

  er gezien de duur van de overlast en de aard van de meldingen sprake is van ernstige overlast

 • *

  dat de overlast zich vooral ’s avonds en ’s nachts

 • *

  de Taskforce Jeugd mij heeft geadviseerd een Mosquito te plaatsen op de plek waar de overlast wordt veroorzaakt. Tevens is geadviseerd en tijdschakelaar te plaatsen zodat de Mosquito alleen tussen 21:00 uur en 06:00 uur geluid geeft.

 • *

  de overlast de laatste maanden wel is

 • *

  de overlast ook plaats vindt aan de achterzijde van het schoolgebouw (bij het kleuterlokaal)

 • *

  de Taskforce Jeugd mij daarom in haar vergadering van 10 december

   

  Gelet op:

  artikel 4:6b APV Leeuwarden.

   

  Besluit:

   

 • *

  tot het verlengen van de plaatsing van een Mosquito nabij de dr Algraschool  aan het gymlokaal van BV Sport, Idzerdastins 61 te Leeuwarden en de mosquito aan de achterzijde van de school;

 • *

  te bepalen dat deze mosquito, s door middel van een tijdschakelaar in werking worden gesteld iedere dag tussen 21:00 uur en 06:00 uur;

 • *

  dat door middel van borden de aanwezigheid van de Mosquito’s kenbaar wordt gemaakt;

 • *

  dat de mosquito’s voor een verlengingsperiode van ten hoogste 6 maanden van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 in werking blijven;

 • *

  dit besluit te publiceren in de Huis- aan Huis. 

   

  Leeuwarden, 16 december 2019

     

  De heer S. Buma,

  Burgemeester van Leeuwarden