Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Besluit verlenging plaatsing mosquito tunnel Schatzenburg te Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit verlenging plaatsing mosquito tunnel Schatzenburg te Leeuwarden
CiteertitelBesluit verlenging plaatsing mosquito tunnel Schatzenburg te Leeuwarden
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBesluit verlenging plaatsing mosquito tunnel Schatzenburg te Leeuwarden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-07-2020verlenging

13-12-2019

gmb-2019-307753

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit verlenging plaatsing mosquito tunnel Schatzenburg te Leeuwarden

 

BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN;

 

Overwegende dat:

 

 • *

  er al jaren overlast van jongeren wordt ondervonden die samenkomen onder tunneltje bij Schatzenburg te Camminghaburen;

 • *

  de overlast niet continu plaats vindt maar met tussenpozen en de jeugd blijkbaar altijd voor de komst van politie, straatcoaches en handhavers is verdwenen;

 • *

  er gezien de duur van de overlast en de aard van de meldingen sprake was  van ernstige overlast;

 • *

  dat de overlast sinds de ophanging van de mosquito in combinatie met het eftelingdeuntje hierdoor  is afgenomen  en nog slechts incidenteel plaats vindt

 • *

  vanuit de omgeving is verzocht om de combinatie met het deuntje daarom te laten hangen

 • *

  De overlast plaatsvindt vanaf 20:00 uur. 

   

  De taskforce Jeugdoverlast  in haar vergadering 10 december 2019 heeft besloten mij te adviseren:

   

 • *

  De mosquito in combinatie met de muziekkast met  het zogenaamde Eftelingliedje voor een periode van 6 maanden  te verlengen

 • *

  De tijden van het in werking zijn van deze combinatie houden als voorheen nl. tussen 20:00 uur en 06:00 uur  

 

Gelet op:

 

artikel 4:6b APV Leeuwarden.

 

Besluit:

Tot verlenging van plaatsing van een combinatie Mosquito/Efteling deuntje in de tunnel bij Schatzenburg te Camminghaburen in Leeuwarden;

 

 • *

  voor een halfjaar van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 in werking te laten bij de Schatzenburg tussen 20:00 uur en 06:00 uur;

 • *

  dit besluit te publiceren in de Huis-aan Huis.  

   

Leeuwarden, 13 december 2019

     

Dhr. S. Buma ,

Burgemeester van Leeuwarden