Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Mandaatbesluit inzake de uitvoering van artikel 2:1f van de APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit inzake de uitvoering van artikel 2:1f van de APV
CiteertitelMandaatbesluit inzake de uitvoering van artikel 2:1f van de APV
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpMandaatbesluit inzake de uitvoering van artikel 2:1f van de APV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-313906

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit inzake de uitvoering van artikel 2:1f van de APV

Besluitnummer: Z217119-2019

AP

 

DE BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN;

 

Overwegende,

 

 • -

  dat op grond van artikel 2:1f van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leeuwarden (APV) aan een persoon een bevel kan worden gegeven om zich niet op te houden op een openbare plaats in een of meer bepaalde delen van de gemeente Leeuwarden in het belang van de openbare orde;

 • -

  dat hij de uitoefening van deze bevoegdheid voor de hiervoor genoemde gebiedsontzeggingen wenst te mandateren aan alle politiefunctionarissen van de politieregio Noord-Nederland, basisteam Leeuwarden;

 • -

  dat hij de uitoefening van deze bevoegdheid voor de hiervoor genoemde gebiedsontzeggingen wenst te mandateren aan de Medewerkers II,III en IV, Medewerker Ontwikkeling IIIA en Adviseur IV A van de eenheid Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden;

 • -

  dat dit mandaat geldt voor het opleggen van gebiedsontzeggingen voor de in artikel 2:1f lid 2 bedoelde periodes;

 • -

  dat hij gelijktijdig met de vaststelling van dit mandaat de instructie “Gebiedsontzegging in de gemeente Leeuwarden” heeft vastgesteld;

 • -

  dat in deze instructie de werkwijze en voorwaarden staan vermeld die van toepassing zijn op de uitoefening van de met dit besluit gemandateerde bevoegdheden;

 • -

  dat de gemandateerde functionarissen kunnen instemmen met de wijze waarop de bevoegdheid tot het opleggen van gebiedsontzeggingen wordt uitgeoefend;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  de bevoegdheid tot het opleggen van een gebiedsontzegging als bedoeld in artikel 2:1f lid 1 en lid 2 te mandateren aan alle politiefunctionarissen werkzaam in het werkgebied van de politie Noord Nederland, basisteam Leeuwarden;

 • 2.

  de bevoegdheid tot het opleggen van een gebiedsontzegging als bedoeld in artikel 2:1f lid 1 en lid 2 te mandateren aan de Medewerkers II,III en IV, Medewerker Ontwikkeling IIIA en Adviseur IV A van de eenheid Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden;

 • 3.

  de bevoegdheid mag uitsluitend worden uitgeoefend volgens de procedure zoals opgenomen in de instructie “Gebiedsontzegging in de gemeente Leeuwarden”.

 

Leeuwarden, 19 december 2019

 

De Burgemeester voornoemd,

 

mr. S. van Haersma Buma