Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit inzake het tijdstip van betaald parkeren en de wijze van betalen voor parkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzake het tijdstip van betaald parkeren en de wijze van betalen voor parkeren
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzake het tijdstip van betaald parkeren en de wijze van betalen voor parkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200531-01-2008intrekking

18-01-2005

Huis aan Huis; 26 januari 2005

72526
01-01-2005nieuwe regeling

18-01-2005

Huis aan Huis; 26 januari 2005

72526

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzake het tijdstip van betaald parkeren en de wijze van betalen voor parkeren

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening parkeerbelasting Leeuwarden 2005 en artikel 2 van de Parkeerverordening Leeuwarden 2005,

 

 • 1.

  het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd vast te stellen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening Parkeerbelastingen Leeuwarden 2005, conform de bij dit besluit behorende bijlage.

 • 2.

  dat dit besluit bekend gemaakt wordt door publicatie in de Huis aan Huis,

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie als genoemd onder 2.

Bijlage 1 Tijdstip en wijze van betaald parkeren

 • 1.a.

  het tijdstip van parkeren

  De parkeerduur is beperkt in het gebied wat aangewezen is als betaald parkeren. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. Afhankelijk van de verschillende zones, zoals weergegeven in onderstaande figuur, zijn er andere tarieven (vastgesteld in de Verordening Parkeerbelasting Leeuwarden 2005) en andere tijden van betaald parkeren.

  Het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2005 mag worden geparkeerd zijn:

  zone A

  betaald parkeren maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur

  zone B

  betaald parkeren maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur,

  zone C

  betaald parkeren maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur en op koopavond(en) van 18.00 tot 22.00 uur.

  zone D

  betaald parkeren maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur en op koopavond(en) van 18.00 tot 22.00 uur.

 • 1.b.

  De wijze van betalen

 • 1.b.1

  Ter zake van het betaald parkeren in de gebieden zoals aangewezen door het college van Burgemeester en Wethouders op 16 november 2004, en weergegeven in bovenstaande figuur, geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00.

 • 1.b.2

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 1.b.3

  Indien bij het betaald parkeren op Straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.