Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Beleidslijn Bibob

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn Bibob
CiteertitelBeleidslijn Bibob
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Bibob

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-200624-02-2011nieuwe regeling

25-04-2006

Huis aan Huis; 10 mei 2006

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn Bibob

De beleidslijn treedt in werking op 11 mei 2006.

 

HET COLLEGE VAN B&W EN DE BURGEMEESTER BESLUIT:

De wet Bibob van toepassing te verklaren op vergunningen voor de horeca (inclusief coffeeshops), seksinrichtingen en speelautomatenhallen.

En bij aanvragen voor deze vergunningen wordt de volgende beleidslijn gevolgd:

 • I.

  bij alle aanvragen de aangeleverde gegevens (aanvraagformulier, bescheiden) over financiering, bedrijfsactiviteiten, zeggenschap en bedrijfsstructuur globaal te bekijken (lichte toets);

 • II.

  als er naar aanleiding van het ingevulde vragenformulier en op basis van de bijhorende stukken nog onduidelijkheden zijn dan wordt een diepgaande toets uitgevoerd. Uiteraard wordt eerst getracht onduidelijkheden op te helderen door hierover de aanvrager te bevragen. De diepgaande toets wordt binnen de wettelijke termijn voor afgifte van de betreffende vergunning afgehandeld;

 • III.

  bij inrichtingen die op grond van strijd met de openbare orde of 13b van de Opiumwet zijn gesloten wordt in principe een diepgaande toets uitgevoerd;

 • IV.

  in de gevallen waarin de officier van justitie de gemeente adviseert om in een bepaald geval een advies aan het landelijk Bureau Bibob aan te vragen, wordt een diepgaande toets uitgevoerd en wordt vervolgens advies aan het landelijk bureau Bibob gevraagd.

 • V.

  In gevallen dat is overgegaan tot de diepgaande toets, kan het bestuursorgaan bij twijfel over de authenticiteit van de overhandigde stukken, de aanvrager verzoeken de originele documenten te tonen.

 • VI.

  Advies aan het landelijk bureau Bibob wordt gevraagd als :

  • na de diepgaande toets nog vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur;

  • na de diepgaande toets vragen blijven bestaan over de financiering van het bedrijf;

  • na de diepgaande toets vragen blijven bestaan over omstandigheden rond de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd;

  • de officier van justitie de gemeente adviseert om in geval van een bepaalde aanvraag een advies aan het landelijk Bureau Bibob aan te vragen.

Aldus vastgesteld op 25 april 2006.

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden

burgemeester

mr. dr. G.D. Dales

secretaris

drs. C.H.J. Brugman