Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Mandaatoverzicht Reax BV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatoverzicht Reax BV
CiteertitelMandaatoverzicht Reax BV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200822-10-2009nieuwe regeling

01-07-2008

Huis aan Huis; 9 juli 2008

226288

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatoverzicht Reax BV

 

 

VOLMACHTEN

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Gevolmachtigde

Ondergevolmachtigde

1.

Gesubsidieerde arbeid oude stijl: Voormalige Wiw-dienstbetrekkingen

1.1

Beëindigen van arbeidsovereenkomsten met werknemers

Art. 13 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

1.2

Aangaan van inleenplaatsovereenkomsten met ondernemingen

Art. 13 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

1.3

Beëindigen van inleenplaatsovereen-komsten met ondernemingen

Art. 13 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

1.4

Aangaan van plaatsingsovereenkomsten met ondernemingen en werknemers

Art. 13 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

1.5

Beëindigen van plaatsingsovereenkomsten met ondernemingen en werknemers

Art. 13 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

MACHTIGING

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Gemachtigde

Ondergemachtigde

1.

Gesubsidieerde arbeid oude stijl: Voormalige Wiw-dienstbetrekkingen

1.1

Ondertekenen van de overeenkomsten genoemd onder 1.2, 1.4

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

1.2

Vertegenwoordiging in arbeidsrechtelijke procedures bij de kantonrechter

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

MANDATEN

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Ondermandataris

1.

Gesubsidieerde arbeid oude stijl: Voormalige Wiw-dienstbetrekkingen

1.1

Opleggen van sancties aan werknemers

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

1.2

Aan werknemers aanbieden en intrekken van de voorziening gesubsidieerde arbeid

Art. 2 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

2.

Gesubsidieerde arbeid nieuwe stijl: Werkgeverschap blijvers

2.1

Verstrekken, bevoorschotten, vaststellen en terugvorderen van scholings- en/of begeleidingskosten, aan een werkgever

Art 13 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax Deta BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

2.2

Aan werknemers aanbieden en intrekken van de voorziening gesubsidieerde arbeid

Art. 2 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

3.

Gesubsidieerde arbeid oude stijl: Voormalig Besluit I/D banen (niet zijnde blijvers)

3.1

Verlenen, (gedeeltelijk) weigeren, bevoorschotten, vaststellen en terugvorderen van subsidie aan een werkgever met betrekking tot voormalige ID-banen

Art 13 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

3.2

Aan werknemers aanbieden en intrekken van de voorziening gesubsidieerde arbeid

Art. 2 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

4.

Gesubsidieerde arbeid nieuwe stijl: Loonkostensubsidie 6-maanden banen

4.1

Verlenen, (gedeeltelijk) weigeren, bevoorschotten, vaststellen en terugvorderen van subsidie aan een werkgever voor 6 maanden banen gericht op re-integratie

Art. 11 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

5.

Gesubsidieerde arbeid nieuwe stijl: Loonkostensubsidie aan ID-blijvers

5.1

Verlenen, (gedeeltelijk) weigeren, bevoorschotten, vaststellen en terugvorderen van subsidie, aan een werkgever met betrekking tot voormalige ID-banen

Art 13 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

5.2

Verstrekken, bevoorschotten, vaststellen en terugvorderen van scholings- en/of begeleidingskosten, aan een werkgever

Art 13 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden

5.3

Aan werknemers aanbieden en intrekken van de voorziening gesubsidieerde arbeid

Art. 2 Re-integratieverordening

Hoofdstuk 6 Beleidsregels re-integratie

B en W

Reax BV

Re-integratiemanager

Reax BV Leeuwarden