Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening, regelende het toekennen van presentiegeld aan de leden van de stembureaus voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten, van de Gemeenteraad, van het Europees Parlement en van andere vertegenwoordigende lichamen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende het toekennen van presentiegeld aan de leden van de stembureaus voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten, van de Gemeenteraad, van het Europees Parlement en van andere vertegenwoordigende lichamen
CiteertitelPresentiegeld leden stembureaus
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

--

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200201-03-2010nieuwe regeling

17-12-2001

Huis aan Huis; 16 januari 2002

23754

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, regelende het toekennen van presentiegeld aan de leden van de stembureaus voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten, van de Gemeenteraad, van het Europees Parlement en van andere vertegenwoordigende lichamen

(Rb. 19-02-1990)

Artikel 1

Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de stembureaus voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten, van de gemeenteraad, van het Europees Parlement en van andere vertegenwoordigende lichamen wordt een presentiegeld toegekend.

Artikel 2 1)

Het presentiegeld bedraagt voor elk lid en voor elk plaatsvervangend lid van een stembureau € 34,03 per zitting.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1990.

Op dat tijdstip vervalt de verordening, regelende de toekenning van een presentiegeld aan de leden van de stembureaus voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten, van de gemeenteraad en van andere vertegenwoordigende lichamen, welke verordening is vastgesteld bij besluit van de raad d.d. 30 januari 1967.


1)

Rb. 17—12-2001, nr. 23754