Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling bedieningstijden van bruggen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bedieningstijden van bruggen
CiteertitelRegeling bedieningstijden van bruggen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-200615-03-2008intrekking

12-06-2006

Huis aan Huis; 21 juni 2006

--
22-06-2006wijziging tabel

12-06-2006

Huis aan Huis; 21 juni 2006

126009
17-01-2002nieuwe regeling

17-12-2001

Huis aan Huis; 16 januari 2002

23754

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bedieningstijden van bruggen

Regeling bedieningstijden van bruggen

in de gemeente Leeuwarden

(B en w 21-03-2000, nr. 8).

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

B E S L U I T E N :

 • I.

  in te trekken hun besluit van 18 oktober 1988 nr. 17733, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 november 1995 nummer 7 sub a en b;

 • II.

  de regeling betreffende de bedieningstijden van bruggen in de gemeente Leeuwarden als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Bediening

 • 1.

  De bruggen, vermeld in tabel I, worden tijdens de daarbij aangegeven tijdvakken en dagen voor de scheepvaart bediend c.q. op afroep bediend gedurende de daarbij vermelde tijden.

 • 2.

  De bruggen, vermeld in tabel II, worden tijdens de daarbij aangegeven tijdvakken en dagen voor de scheepvaart bediend c.q. op afroep bediend gedurende de daarbij vermelde tijden.

  Bediening en bediening op afroep van de in deze tabel vermelde bruggen vindt alleen plaats voor bestemmingsverkeer.

Artikel 2 Bediening op afroep

 • 1.

  Gedurende de tijden, waarop de bruggen vermeld in tabel I voor de scheepvaart op afroep worden bediend, zullen deze bruggen worden geopend nadat telefonisch contact is opgenomen met het Bureau Scheepvaart van de provinsje Fryslân, hoofdgroep Waterstaat en Milieu, telefoonnummer 058-2925888;

 • 2.

  Bij bediening op afroep van de bruggen vermeld in tabel II dient men 24 uur vooraf tijdens kantooruren telefonisch contact op te nemen met Havens en Bruggen van de dienst Stadsontwikkeling, telefoonnummer 058-2338629/0651-335481.

  Bediening van de bruggen vindt dan plaats binnen de daarvoor vastgestelde bedieningstijden.

Artikel 3 Brugopening gedurende de sluitingstijden (1)

Gedurende de tijden, waarop een brug voor de scheepvaart is gesloten, kan, met uitzondering van de spitssluiting op maandag t/m vrijdag, op aanvraag een brug worden geopend tegen een tarief van € 50,- per uur, met een minimum van € 50,-. De aanvraag dient ten minste 2 x 24 uur van te voren te worden ingediend bij de coördinator van Havens en Bruggen van de dienst Stadsontwikkeling, telefoonnummer 058-2338629/0651-335481. Het verschuldigde bedrag dient vooruit te worden betaald.

Artikel 4 Doorvaarttijd

Een brug mag niet langer dan 10 minuten achtereen voor de doorvaart van vaartuigen geopend zijn, behoudens in geval van bijzondere doorvaarten.

Artikel 5

Indien Goede Vrijdag eerder valt dan 1 april dan deze datum als uitgangspunt nemen als opening van het vaarseizoen.

Artikel 6

Gedurende 1,5 maand in het voor- en 1,5 maand in het naseizoen van 2006 dienen recreatievaarders tussen de Hermesbrug en de Eebrug in konvooi te varen. Deze pilot wordt na afloop van vaarseizoen intern geëvalueerd.

 • III.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2000, resp. 1 april 2000 en 1 mei 2000, e.e.a. zoals aangegeven in tabel I en tabel II.

Rb.17-12-2001, nr. 23754

Deze regeling is bekendgemaakt op 29 maart 2000.

De eerste wijziging is bekendgemaakt op 16 januari 2002.

De tweede wijziging is bekendgemaakt op 21 juni 2006

Tabel I BEDIENINGSTIJDEN BRUGGEN v. HARINXMAKANAAL

ingaande per 1 april 2000

DRACHTSTERBRUG - v. HARINXMABRUG – ZWETTEBRUG – SLAUERHOFFBRUG

(bediening Drachtsterbrug vanaf v. Harinxmabrug op afstand)

Zwettebrug gerelateerd aan bedieningsschema N.S

(wijzigingen voorbehouden)

periode 1 juni t/m 31 augustus

maandag t/m vrijdag

06.00 - 07.00 op afroep

07.00 - 09.00 bediening)*

09.00 - 16.00 bediening

16.00 - 18.00 bediening)*

18.00 - 21.00 bediening

zaterdag

06.00 - 07.00 op afroep

07.00 - 20.00 bediening

zon- en feestdagen

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.15 bediening

17.15 - 20.00 bediening

periode 1 t/m 31 mei en 1 t/m 30 september

maandag t/m vrijdag

06.00 - 07.00 op afroep

07.00 - 09.00 bediening)*

09.00 - 16.00 bediening

16.00 - 18.00 bediening)*

18.00 - 21.00 bediening

zaterdag

06.00 - 07.00 op afroep

07.00 - 20.00 bediening

zon- en feestdagen

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.15 bediening

17.15 - 19.00 bediening

periode 1 t/m 30 april en 1 t/m 31 oktober

maandag t/m vrijdag

06.00 - 07.00 op afroep

07.00 - 09.00 bediening)*

09.00 - 16.00 bediening

16.00 - 18.00 bediening)*

18.00 - 19.00 bediening

19.00 - 20.00 op afroep

zaterdag

06.00 - 07.00 op afroep

07.00 - 19.00 bediening

zon- en feestdagen

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.15 bediening

17.15 - 19.00 bediening

periode 15 t/m 31 maart en 1 t/m 14 november

maandag t/m vrijdag

06.00 - 07.00 op afroep

07.00 - 09.00 bediening)*

09.00 - 16.00 bediening

16.00 - 18.00 bediening)*

18.00 - 19.00 bediening

19.00 - 20.00 op afroep

zaterdag

06.00 - 07.00 op afroep

07.00 - 18.00 bediening

18.00 - 19.00 op afroep

zon- en feestdagen

geen bediening

periode 15 november t/m 14 maart

maandag t/m vrijdag

06.00 - 07.00 op afroep

07.00 - 09.00 bediening)*

09.00 - 16.00 bediening

16.00 - 18.00 bediening)*

18.00 - 20.00 op afroep

zaterdag

06.00 - 19.00 op afroep

zon- en feestdagen

geen bediening

Verklaring:

bediening)* = uitsluitend voor beroepsvaart

op afroep = bediening aanvragen via telefoon 058 – 2925888

Havens en Bruggen

Tabel I BEDIENINGSTIJDEN BRUG VERBINDINGSKANAAL

ingaande per 1 januari 2000

KAN VERVALLEN…….. . . . . . . . . . . . .

SLAUERHOFFBRUG

Gerelateerd aan bedieningsschema N.S (wijzigingen voorbehouden)

( bediening vanaf Zwettebrug op afstand )

Periode 1 juni t/m 31 augustus

maandag t/m vrijdag

06.00 – 07.00 bediening

07.00 – 09.00 bediening)*

09.00 – 16.00 bediening

16.00 – 17.30 bediening)*

17.30 – 21.00 bediening

 

periode 1 mei t/m 1 juni en 1 september t/m 1 oktober

maandag t/m vrijdag

06.00 – 07.00 bediening

07.00 – 09.00 bediening)*

09.00 – 16.00 bediening

16.00 – 17.30 bediening)*

17.30 – 21.00 bediening

zaterdag

06.00 - 20.00 bediening

zon- en feestdagen

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.15 bediening

17.15 - 19.00 bediening

periode 1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

maandag t/m vrijdag

06.00 – 07.00 bediening

07.00 – 09.00 bediening)*

09.00 – 16.00 bediening

16.00 – 17.30 bediening)*

17.30 – 20.00 bediening

zaterdag

06.00 – 19.00 bediening

zon- en feestdagen

09.00 – 12.00 bediening

13.00 – 16.15 bediening

17.15 – 19.00 bediening

periode 1 november t/m 31 maart

maandag t/m vrijdag

06.00 – 07.00 bediening

07.00 – 09.00 bediening)*

09.00 – 16.00 bediening

16.00 – 17.30 bediening)*

17.30 – 20.00 bediening

zaterdag

06.00 – 19.00 bediening

zon- en feestdagen

geen bediening

Verklaring:

bediening)* = uitsluitend voor beroepsvracht- en rondvaartschepen

Havens en Bruggen

Tabel I BEDIENINGSTIJDEN BRUGGEN PROVINCIALE ROUTE

ingaande per 1 april 2006

HERMESBRUG t/m EEBRUG

periode 1 juni t/m 31 augustus

maandag t/m vrijdag

06.00 – 07.00 op afroep)*

09.00 – 16.00 bediening

18.00 – 20.00 bediening

zaterdag, zon- en feestdagen

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.15 bediening

17.15 - 20.00 bediening

periode 1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

maandag t/m vrijdag

06.00 – 07.00 op afroep)*

09.00 – 16.00 bediening

18.00 – 19.00 bediening

19.00 – 20.00 op afroep)*

zaterdag, zon- en feestdagen

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.15 bediening

17.15 - 19.00 bediening

periode 1 november t/m 31 maart

maandag t/m vrijdag

06.00 – 07.00 op afroep)*

09.00 – 16.00 op afroep

18.00 – 19.00 op afroep)*

zaterdag

09.00 - 17.00 op afroep

zon- en feestdagen geen bediening

Verklaring:

op afroep)* = uitsluitend voor beroepsvaart

op afroep = bediening via telefoon 058 - 29 25 888

Havens en Bruggen

Tabel I BEDIENINGSTIJDEN BRUG WIJDE GREUNS

ingaande per 1 april 2006

GREUNSBRUG

periode 1 juni t/m 31 augustus

maandag t/m vrijdag

06.00 - 07.00 op afroep)*

09.00 - 16.00 bediening

18.00 - 20.00 bediening

zaterdag, zon- en feestdagen

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.15 bediening

17.15 - 20.00 bediening

periode 1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

maandag t/m vrijdag

06.00 - 07.00 op afroep)*

09.00 - 16.00 bediening

18.00 - 19.00 bediening

19.00 - 20.00 op afroep)*

zaterdag, zon- en feestdagen

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.15 bediening

17.15 - 19.00 bediening

periode 1 november t/m 31 maart

maandag t/m vrijdag

06.00 - 07.30 op afroep)*

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.00 bediening

18.00 - 20.00 op afroep)*

zaterdag

09.00 - 17.00 op afroep

zon- en feestdagen geen bediening

Verklaring:

op afroep)* = uitsluitend voor beroepsvaart

op afroep = bediening aanvragen via telefoon 058 – 2925888

Havens en bruggen

Tabel I BEDIENINGSTIJDEN BRUGGEN NAUWE GREUNS

ingaande per 1 mei 2000

PYLKWIERSTERBRÊGE en BRUG HEMPENS/TEERNS

(bediening vanaf Greunsbrug op afstand)

periode 1 juni t/m 31 augustus

maandag t/m vrijdag

09.00 - 16.00 bediening

18.00 - 21.00 bediening

zaterdag, zon- en feestdagen

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.15 bediening

17.15 - 20.00 bediening

periode 1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

maandag t/m vrijdag

09.00 - 16.00 bediening

18.00 - 19.00 bediening

zaterdag, zon- en feestdagen

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.15 bediening

17.15 - 19.00 bediening

periode 1 november t/m 31 maart

maandag t/m vrijdag

09.00 - 12.00 bediening

13.00 - 16.00 bediening

zaterdag, zon- en feestdagen

geen bediening

Havens en Bruggen

Tabel II BEDIENINGSTIJDEN BRUGGEN STADSROUTE

ingaande per 1 april 2006

2e KANAALBRUG

(bediening uitsluitend voor bestemmingsverkeer)

Periode 1 juni t/m 31 augustus

zon- en feestdagen

(uitgezonderd 1e Pinksterdag)

19.45 – 20.15 bediening

maandag

09.00 – 10.00 bediening

15.00 – 16.00 bediening

dinsdag en woensdag

15.00 – 16.00 bediening

donderdag

17.30 - 18.30 bediening

vrijdag

09.00 - 10.00 bediening

14.00 - 16.00 bediening

17.30 - 18.30 bediening

zaterdag

09.00 - 10.00 bediening

18.00 - 18.30 op afroep

woensdag voor Hemelvaartsdag van 17.30 – 18.00 uur bediening

periode 1 april t/m 31 mei en 1 t/m 30 september

zon- en feestdagen

(uitgezonderd 1e Paas- en 1e Pinksterdag)

19.00 – 19.30 bediening

maandag

09.00 – 10.00 bediening

15.00 – 16.00 bediening

dinsdag en woensdag

15.00 – 16.00 bediening

donderdag

17.30 - 18.30 bediening

vrijdag

09.00 - 10.00 bediening

14.00 - 16.00 bediening

17.30 - 18.30 bediening

zaterdag

09.00 - 10.00 bediening

periode 1 t/m 31 oktober

maandag t/m vrijdag

09.00 – 10.00 op afroep

14.00 – 15.00 op afroep

vrijdag

17.30 – 18.00 bediening

zaterdag

09.00 - 10.00 op afroep

zondag

18.45 - 19.15 bediening

periode 1 november t/m 31 maart

maandag t/m vrijdag

09.00 – 10.00 op afroep

14.00 – 15.00 op afroep

zaterdag en zondag gesloten

1e KANAALBRUG, OOSTER- en VLIETSTERBRUG, BLOKHUIS- en WIRDUMERPOORTSBRUG

(bediening geschiedt door brugwachter van 2e Kanaalbrug)

periode 1 april t/m 31 september

maandag

09.00 – 10.00 bediening op verzoek

15.00 – 16.00 bediening op verzoek

dinsdag en woensdag

15.00 – 16.00 bediening op verzoek

vrijdag

09.00 - 10.00 bediening op verzoek

14.00 - 16.00 bediening op verzoek

zaterdag

09.00 - 10.00 bediening op verzoek

zon- en feestdagen gesloten

periode 1 oktober t/m 31 maart

maandag t/m vrijdag

09.00 – 10.00 op afroep

14.00 – 15.00 op afroep

zaterdag en zon- en feestdagen

gesloten

Verklaring:

 

bediening op verzoek = aanvragen bij brugwachter

 

2e Kanaalbrug 058 – 212 21 74

op afroep = bediening 24 uur vooraf aanvragen via telefoon

058 – 233 86 29 of telefoon 0651 - 33 54 81

Havens en Bruggen