Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling bediening bruggen in de gemeente Leeuwarden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bediening bruggen in de gemeente Leeuwarden 2014
CiteertitelRegeling bediening bruggen in de gemeente Leeuwarden 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

--

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-201401-01-2020wijziging

16-06-2014

GVOP: 9 juli 2014

--
01-01-201110-07-2014nieuwe regeling

15-12-2010

Huis aan Huis; 22 december 2010

--
01-01-201101-12-2011nieuwe regeling

15-12-2010

Huis aan Huis; 22 december 2010

--
15-03-2008nieuwe regeling

12-02-2008

Huis aan Huis; 20 februari 2008

--

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bediening bruggen in de gemeente Leeuwarden 2014

 

 

Artikel 1 Bediening

1. De bruggen, die vermeld staan in de “bedieningstijden bruggen tabel I”, worden tijdens de daarbij aangegeven tijdvakken en dagen voor de scheepvaart bediend c.q. op afroep bediend, gedurende de daarbij vermelde tijden.

 

2. De bruggen, die vermeld staan in de “bedieningstijden bruggen tabel II”, worden tijdens de daarbij aangegeven tijdvakken en dagen voor de scheepvaart bediend c.q. op afroep bediend, gedurende de daarbij vermelde tijden. Bediening en bediening op afroep van de in deze tabel vermelde bruggen vindt alleen plaats voor bestemmingsverkeer.

 

Bediening vindt plaats tegen het tarief genoemd in de “verordening bruggelden”.

Artikel 2 Bediening op afroep

1. Gedurende de tijden, waarop de bruggen vermeld in tabel I voor de scheepvaart op afroep worden bediend, zullen deze bruggen worden geopend nadat telefonisch contact is opgenomen met het in tabel I opgenomen telefoonnummer.

 

2. Bij bediening op afroep van de bruggen vermeld in tabel II dient men 24 uur vooraf tijdens kantooruren telefonisch contact op te nemen met het in deze tabel opgenomen telefoonnummer.

 

Bediening van de bruggen vindt dan plaats binnen de daarvoor vastgestelde bedieningstijden van tabel I en II.

 

Bediening vindt plaats tegen het tarief genoemd in de “verordening bruggelden”.

Artikel 3 Brugopening gedurende de sluitingstijden

Gedurende de tijden, waarop een brug voor de scheepvaart is gesloten, kan, met uitzondering van de spitssluiting op maandag t/m vrijdag, op aanvraag een brug worden geopend tegen het tarief genoemd in de gemeentelijke “verordening bruggelden”.  De aanvraag dient ten minste 2 x 24 uur van te voren te worden ingediend bij het in tabel 1 opgenomen telefoonnummer. Het verschuldigde bedrag dient vooruit te worden betaald.

Artikel 4 Doorvaarttijd

Een brug mag niet langer dan 10 minuten achtereen voor de doorvaart van vaartuigen geopend zijn, behoudens in geval van bijzondere doorvaarten.

Artikel 5 Vaarseizoenen

Voor de bediening van de bruggen wordt onderscheid gemaakt in vaarseizoenen:

 

 • *

  Het voorseizoen is in principe, rekening houdend met de datum van de opening van het vaarseizoen, de periode van 1 april tot en met 31 mei;

 • *

  Het hoofdseizoen is de periode van 1 juni tot en met 31 augustus;

 • *

  Het naseizoen is de periode van 1 september tot en met 31 oktober;

 • *

  Het winterseizoen is de periode van 1 november tot en met 31 maart.

 

De opening van het vaarseizoen (brugbediening) start op de laatste zaterdag voor Goede Vrijdag of op 1 april als deze zaterdag na 1 april valt.

Artikel 6 Afwijkingen

De directeur van de dienst Stadsontwikkeling- en beheer van de gemeente Leeuwarden is bevoegd om, in het geval van calamiteiten, evenementen en werkzaamheden aan of nabij de brug, te besluiten af te wijken van deze regeling.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking 1 dag na bekendmaking. De voorgaande regeling brugbedieningstijden gemeente Leeuwarden 2011 is hiermee vervallen.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling brugbediening Leeuwarden 2014”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van  het college van B en W d.d. ….. juni 2014.

Burgemeester,

Secretaris,

Bedieningstijden Bruggen 2014

Tabel I  

Bedieningstijden bruggen van Harinxmakanaal

 

DRACHTSTERBRUG – v. HARINXMABRUG - ZWETTEBRUG

(bediening Drachtsterbrug vanaf v. Harinxmabrug op afstand)

Zwettebrug gerelateerd aan bedieningsschema N.S (Wijzigingen voorbehouden)

Periode 1 juni t/m 31 augustus

Maandag t/m vrijdag

06:00 – 07:00 op afroep)*

07:00 – 09:00 geen bediening muv Zwettebrug*

09:00 – 16:00 bediening

16:00 – 18:00 geen bediening muv Zwettebrug*

18:00 – 21:00 bediening

 

Zaterdag

06:00 – 07:00 op afroep

07:00 – 20:00 bediening

Zon- en feestdagen

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 20:00 bediening

Periode 1 t/m 31 mei en 1 t/m 30 september

Maandag t/m vrijdag

06:00 – 07:00 op afroep)*

07:00 – 09:00 geen bediening muv Zwettebrug*

09:00 – 16:00 bediening

16:00 – 18:00 geen bediening muv Zwettebrug*

18:00 – 21:00 bediening

Zaterdag

06:00 – 07:00 op afroep

07:00 – 20:00 bediening

Zon- en feestdagen

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 19:00 bediening

Periode 1 t/m 30 april en 1 t/m 31 oktober

Maandag t/m vrijdag

06:00 – 07:00 op afroep)*

07:00 – 09:00 geen bediening muv Zwettebrug*

09:00 – 16:00 bediening

16:00 – 18:00 geen bediening muv Zwettebrug*

18:00 – 19:00 bediening

19:00 – 20:00 op afroep)*

Zaterdag

06:00 – 07:00 op afroep

07:00 – 19:00 bediening

Zon- en feestdagen

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 19:00 bediening

Periode 15 t/m 31 maart en 1 t/m 14 november

Maandag t/m vrijdag

06:00 – 07:00 op afroep)*

07:00 – 09:00 geen bediening muv Zwettebrug*

09:00 - 16:00 bediening

16:00 – 18:00 geen bediening muv Zwettebrug*

18:00 – 19:00 bediening

19:00 – 20:00 op afroep)*

Zaterdag

06:00 – 07:00 op afroep

07:00 – 18:00 bediening

18:00 – 19:00 op afroep

 

Zon- en feestdagen

Geen bediening

Periode 15 november t/m 14 maart

Maandag t/m vrijdag

06:00 – 07:00 op afroep)*

07:00 – 09:00 geen bediening muv Zwettebrug*

09:00 – 16:00 bediening

16:00 – 18:00 geen bediening muv Zwettebrug*

18:00 – 20:00 op afroep)*

 

Op afroep)* = uitsluitend voor beroepsvaart tel.nr: 058 – 29 25 888

geen bediening muv Zwettebrug* = uitgezonderd beroepsvaart.Tabel I

Bedieningstijden bruggen provinciale route

SLAUERHOFFBRUG – HERMESBRUG – VERLAATSBRUG –

VROUWENPOORTBRUG – NOORDERBRUG - EEBRUG

Periode 1 juni t/m 31 augustus

Maandag t/m vrijdag

06:00 – 07:00 op afroep)*

09:00 - 16:00 bediening

18:00 – 20:00 bediening

Zaterdag, zon- en feestdagen

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 20:00 bediening

Periode 1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

Maandag t/m vrijdag

06:00 – 07:00 op afroep)*

09:00 – 16:00 bediening

18:00 – 19:00 bediening

19:00 – 20:00 op afroep)*

Zaterdag, zon- en feestdagen

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 19:00 bediening

Periode 1 november t/m 31 maart

Maandag t/m vrijdag

06:00 – 07:00 op afroep)*

09:00 – 16:00 op afroep

18:00 – 19:00 op afroep)*

Zaterdag

09:00 – 17:00 op afroep

 

Zon- en feestdagen geen bediening

Op afroep)* = uitsluitend voor beroepsvaart tel.nr: 058 – 29 25 888

Tabel I

Bedieningstijden bruggen Wijde Greuns

GREUNSBRUG

Periode 1 juni t/m 31 augustus

Maandag t/m vrijdag

06:00 – 07:00 op afroep)*

09:00 – 16:00 bediening

18:00 – 20:00 bediening

Zaterdag, zon- en feestdagen

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 20:00 bediening

Periode 1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

Maandag t/m vrijdag

06:00 – 07:00 op afroep)*

09:00 – 16:00 bediening

18:00 – 19:00 bediening

19:00 – 20:00 op afroep)*

Zaterdag, zon- en feestdagen

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 19:00 bediening

Periode 1 november t/m 31 maart

Maandag t/m vrijdag

06:00 – 07:30 op afroep)*

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:00 bediening

18:00 – 20:00 op afroep)*

Zaterdag

09:00 – 17:00 op afroep

 

Zon- en feestdagen geen bediening

Op afroep)* = uitsluitend voor beroepsvaart tel.nr: 058 – 29 25 888

 

Tabel I

Bedieningstijden bruggen Nauwe Greuns

PYLKWIERSTERBRÊGE – BRUG HEMPENS/TEERNS - GREIJDANUSBRÊGE

(((bediening vanaf Greunsbrug op afstand)

Periode 1 juni t/m 31 augustus

Maandag t/m vrijdag

09:00 – 16:00 bediening

18:00 – 20:00 bediening

Zaterdag, zon- en feestdagen

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 20:00 bediening

 

Periode 1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

Maandag t/m vrijdag

09:00 – 16:00 bediening

18:00 – 20:00 bediening

Zaterdag, zon- en feestdagen

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 19:00 bediening

Periode 1 november t/m 31 maart

Maandag t/m vrijdag

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:00 bediening

18:00 – 19:00 afroep

Zaterdag, zon- en feestdagen

 

Geen bediening

*Greijdanusbrêge: na bedieningstijd blijft bedienbaar d.m.v. zelfbediening

Bedieningstijden Bruggen Warten

BRUG HOOFDSTRAAT – ROGSLEAT

Periode 1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

Maandag t/m zondag

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 19:00 bediening

Periode 1 juni t/m 31 augustus

Maandag t/m zondag

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 20:00 bediening

  

Tabel I

Bedieningstijden Brug Wergea

BRUG BIDLERBRÊGE

Periode 1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

Maandag t/m zondag

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 19:00 bediening

Periode 1 juni t/m 31 augustus

Maandag t/m zondag

09:00 – 12:00 bediening

13:00 – 16:15 bediening

17:15 – 20:00 bediening

 

Bedieningstijden Bruggen Grou vanaf de Palmabrêge Tel: 058-2925888

 

 PALMABRÊGE – TÚTSEBRÊGE- GALLEBRÊGE

Periode 1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

Maandag t/m zondag

09:00 – 19:00 bediening

Periode 1 juni t/m 31 augustus

Maandag t/m zondag

09:00 – 20:00 bediening

 

Periode 1 november t/m 31 maart

Maandag t/m vrijdag

09:00 – 17:00 bediening

Zaterdag

Op afroep

Zondag

Geen bediening

23-12 en 31-12 op afroep!

 

Tabel II

Bedieningstijden bruggen Stadsroute

2de KANAALSBRUG

(bediening uitsluitend voor bestemmingsverkeer)

Periode 1 juni t/m 31 augustus (A)

Maandag t/m donderdag

Op afroep (max. 2 afroepen per dag)

Vrijdag

09:00 – 10:00 bediening

14:00 – 16:00 bediening

17:30 – 18:30 bediening

Zaterdag

09:00 – 10:00 bediening

18:00 – 18:30 op afroep

Zon- en feestdagen

(uitgezonderd 1e paas en 1e pinksterdag)

19:45 – 20:15 bediening

Periode 1 april t/m 31 mei en 1 t/m 30 september (B)

 

Maandag t/m donderdag

Op afroep (max. 2 afroepen per dag)

Vrijdag

09:00 – 10:00 bediening

14:00 – 16:00 bediening

17:30 – 18:30 bediening

Zaterdag

09:00 – 10:00 bediening

Zon- en feestdagen

(uitgezonderd 1e paas- en 1e pinksterdag)

18:30 – 19:15 bediening

Periode 1 t/m 31 oktober (C)

 

Maandag t/m vrijdag

09:00 – 10:00 op afroep

14:00 – 15:00 op afroep

Vrijdag

17:30 – 18:00 bediening

Zaterdag

09:00 – 10:00 op afroep

 

Zondag

18:45 – 19:15 bediening

Periode 1 november t/m 31 maart (D)

 

Maandag t/m vrijdag

09:00 – 10:00 op afroep

14:00 – 15:00 op afroep

Zaterdag

18:00 – 18:30 op afroep

Zondag

Gesloten

1E KANAALSBRUG – OOSTER- EN VLIETSTERBRUG, BLOKHUIS- EN WIRDUMERPOORTSBRUG

(bediening geschiedt door brugwachter van 2e Kanaalsbrug)

Periode 1 april t/m 31 september

 

Brugbediening gelijk aan periode A en periode B

Uitsluitend op afroep

 

Periode 1 t/m 31 oktober

 

Brugbediening gelijk aan periode C

Uitsluitend op afroep

 

Periode 1 november t/m 31 maart

Brugbediening gelijk aan periode D

Uitsluitend op afroep

 

Op afroep= bediening 24 uur vooraf aanvragen op tel.nr: 058-2120968 (Zwettebrug)