Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 1 april 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 1 april 2016
CiteertitelMandaatoverzicht Belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201601-01-2017nieuwe regeling

29-03-2016

GVOP: 4 april 2016 en Huis aan Huis: 6 april 2016

-
01-01-201601-04-2016nieuwe regeling

15-12-2015

GVOP: 21 december 2015 en Huis aan Huis: 23 december 2015

-
01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

08-12-2014

GVOP: 30 december 2014 en Huis aan Huis: 30 december 2014

-
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

08-04-2014

GVOP: 16 mei 2014 en Huis aan Huis: 30 april 2014

-
07-03-201301-01-2014nieuwe regeling

26-02-2013

Huis aan Huis; 6 maart 2013

379498
29-12-201107-03-2013nieuwe regeling

20-12-2011

Huis aan Huis; 28 december 2011

365846
13-10-201129-12-2011nieuwe regeling

27-09-2011

Huis aan Huis; 12 oktober 2011

347859
08-02-201127-10-2011nieuwe regeling

08-02-2011

Huis aan Huis; 23 februari 2011

346900

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 1 april 2016

BELASTINGEN

 

Aanwijzing, mandaat en machtiging

heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 1 april 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders, de Manager III (afdelingshoofd Belastingen) en de Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker belastingheffing en invordering) elk voor zover hun bevoegdheden reiken;

Gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel a, b, c, d en e, artikel 232, artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet, artikel 28, 63, 66, van de Algemene wet rijksbelastingen, artikel 4, tweede lid, artikel 11, eerste lid, artikel 30, derde lid, artikel 32 en 38, van de Wet waardering onroerende zaken en artikel 1:2 van de CAR/UWO

 

Besluiten het volgende:

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

Onder de volgende begrippen wordt verstaan:

 

a. heffingen : belastingen en rechten als bedoeld in de Gemeentewet;

b. Wet WOZ: Wet waardering onroerende zaken;

c. AWR: Algemene wet inzake rijksbelastingen;

d. Awb: Algemene wet bestuursrecht

e. BRP: basisregistratie personen

f. CAR: Collectieve arbeidsvoorwaarderegeling

g. Uitvoering Wet WOZ: alle bevoegdheden op grond van de Wet WOZ voor waardering van onroerende zaken en vaststellen van WOZ-beschikkingen, het doen van uitspraak op een bezwaarschrift en het voeren van een procedure voor een WOZ-beschikking bij de rechtbank en het gerechtshof;

h. WOZ-beschikkingschriftelijke beslissing met de vastgestelde waarde op basis van de Wet WOZ;

i. totale heffing: alle bevoegdheden ter voorbereiding van de aanslagoplegging, bezwaar en (hoger) beroep;

j. aanslagoplegging: het door middel van een belastingaanslag, dan wel op andere wijze, het mondeling of schriftelijk kenbaar maken van het verschuldigde bedrag;

k. bezwaar: alle bevoegdheden voor het voorbereiden en doen van uitspraak op het bezwaarschrift gericht tegen de aanslag of kennisgeving;

l. beroep rechtbank: alle bevoegdheden voor het voeren van een procedure bij de belastingrechter van de rechtbank over een aanslag, kennisgeving of WOZ-beschikking;

m. beroep gerechtshof  : alle bevoegdheden voor het voeren van een procedure bij de belastingrechter van het gerechtshof over een aanslag, kennisgeving of WOZ-beschikking;

n. dwanginvordering: vervolgingsmaatregelen bij niet tijdig betalen van de aanslag;

o. totale invordering: alle bevoegdheden rond het invorderen van belastinggelden tot en met de dwanginvordering;

p. gewone invordering: alle bevoegdheden rond het innen van belastinggelden tot de dwanginvordering;

q. SSL: Shared Servicecentrum Leeuwarden;

r. DSOB: Dienst Stadsontwikkeling en- Beheer;

s. V&L : team Vergunningen en Leefomgeving;

t. B&W: het college van burgemeester en wethouders;

u. BD: Belastingdienst Nederland;

v. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering;

w. SUWI: Structuur Uitvoering Werk en Inkomen.

  

NB.

In de hierna genoemde artikelen zijn voor de duidelijkheid de genoemde functies in de volledige hiërarchische lijn weergegeven (b.v. SSL/Belastingen).

  

Artikel 2 Aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar door B&W

 

 • Aanstelling

  Wettelijke grondslag

  Medewerker

  2.1 Onbezoldigd gemeenteambtenaar

  Artikel 1:2, eerste lid onderdeel d, en artikel 2:1 van de CAR/UWO

  - Marktmeester Stichting Marktbeheer

  - De belastingdeurwaarders en medewerkers Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase BV (KvK 27164963) statutair gevestigd en kantoorhoudend te Druten.

  

Artikel 3 Aanwijzing door B&W tot heffing en invordering

voor alle heffingen van de gemeente Leeuwarden en de Wet WOZ

 

 • Aanwijzing

  Wettelijke grondslag

  Gemeenteambtenaar

  Beperking bevoegdheid

  3.1 Heffingsambtenaar

  Artikel 2:1 van de CAR/UWO 

  Artikel 231, tweede lid, onderdeel b en artikel 232  van de Gemeentewet

  Artikel 1, tweede lid, van de Wet WOZ

   Manager III (afdelingshoofd Belastingen)

  Geen

 

 • 3.2 Invorderingsambtenaar

  Artikel 2:1 van de CAR/UWO 

  Artikel 231, tweede lid,

  onderdeel c en artikel 232 van de Gemeentewet

   Manager III (afdelingshoofd Belastingen)

  Geen

  3.3 Medewerker Belastingen

  Artikel 2:1 van de CAR/UWO 

  Artikel 231, tweede lid,

  onderdeel d en artikel 232 van de Gemeentewet

  SSL/Belastingen:

  - Adviseur III-A (stafmedewerker)

  - Adviseur IV (WOZ coördinator) - Adviseur IV (Juridisch medewerker)

  - Medewerker beleidsuitvoering II (taxateur)

  - Medewerker beleidsuitvoering III (cluster coördinator)

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker)

  - Medewerker bedrijfsvoering III (medewerker)

  SSL/F&A:

  Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F)

  KCC/V&L:

  - Tactisch Leidinggevende II (teamleider)

  - Medewerker beleidsuitvoering II III IV (medewerker Aanvraag en Antwoord C B A)

  KCC/S&I:

  - Medewerker publiek I II III (medewerker Aanvraag en Antwoord C B A)

  Stadstoezicht:

  - Tactisch leidinggevende II (manager)

  - Medewerker ontwikkeling III-A (juridisch beleidsmedewerker)

  - Medewerker handhaving III (inspecteur buitenruimte, senior integraal handhaver, coördinator handhaving)

  - Medewerker handhaving IV (-aspirant- integraal handhaver)

  DSOB:

  - Medewerker technische uitvoering IV (brugwachter)

  - Medewerker handhaving III (havenmeester)

  Overig:

  - Marktmeester Stichting Marktbeheer

  - De in 2.1. genoemde medewerkers Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase BV (KvK 27164963)

  Geen

  3.4 Belastingdeurwaarder

  Artikel 2:1 van de CAR/UWO 

  Artikel 231, tweede lid,

  onderdeel e en artikel 232  van de Gemeentewet

  - R. Broersma

  - K.A. Dijkstra

  - J.H. Dijkstra

  - P.J.H. Pieterse

  - De in 2.1 genoemde belastingdeurwaarders Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase BV (KvK 27164963)

  Geen

 

 •  

   

  - D.S. Landman

  - I.A. van Kempen – van Dijk

  - W. Steenkamer – Sterk

  - P. Nijholt

  Tot en met het opvragen van  gegevens bij BD, UWV en raadplegen SUWI-net

   

Artikel 3A Aanwijzing door B&W bij afwezigheid manager III (afdelingshoofd Belastingen)

 

De strategisch manager I (manager SSL) zal bij afwezigheid van manager III (afdelingshoofd Belastingen) treden in de bevoegdheden die manager III (afdelingshoofd Belastingen) toekomen.

  

Artikel 4 Verlening mandaat door de heffings- en invorderingsambtenaar (= Manager III (afdelingshoofd Belastingen) )

voor alle gemeentelijke heffingen met uitzondering van de leges

 

 • Wettelijke grondslag

  Mandaat

   

  Bevoegdheid

   

   

   

  Verordening begraafrechten

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSL/F&A)

  Aanslagoplegging,

  Gewone invordering

   

   

   

  Verordening bruggelden

  - Medewerker technische uitvoering IV (brugwachter)

  Aanslagoplegging,

  Gewone invordering

   

   

   

  Verordening havengelden

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSL/F&A)

  - Medewerker handhaving III (havenmeester)

  Aanslagoplegging,

  Gewone invordering

   

   

   

  Verordening marktgelden

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSL/F&A)

  - Marktmeester Stichting Marktbeheer

  Aanslagoplegging,

  Gewone invordering

   

   

   

  Verordening parkeerbelastingen

  - Tactisch leidinggevende II (KCC/V&L en Stadstoezicht)

  - Medewerker ontwikkeling III-A (juridisch beleidsmedewerker Stadstoezicht)

  - Medewerker beleidsuitvoering II III IV (KCC/V&L Aanvraag en Antwoord C B A))

  - Medewerker handhaving III (inspecteur buitenruimte, senior integraal handhaver, coördinator handhaving)

  - Medewerker handhaving IV (-aspirant- integraal handhaver)

  Aanslagoplegging

  (naheffingsaanslag)

  Gewone invordering

   

   

   

  Verordening precariobelasting

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSL/F&A)

  Aanslagoplegging,

   

   

  - Medewerker handhaving III (havenmeester)

  Aanslagoplegging,

  Gewone invordering

     

Artikel 5 Mandaat verlening door de heffings- en invorderingsambtenaar (=  Manager III (afdelingshoofd Belastingen))

 

voor de leges

 

Wettelijke grondslag: Legesverordening

 

 • Leges

  (nummering volgens tarieventabel)

  Mandaat

   

  Bevoegdheid

  Mandaat

   

   

   

  1.1 en 1.2 Kopieën

   

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F  SSL/F&A)

  Aanslagoplegging,

  Gewone invordering

   

  - Medewerker beleidsuitvoering II III IV (KCC/V&L Aanvraag en Antwoord C B A)

  - Medewerker Publiek I II III (KCC/S&I  Aanvraag en Antwoord C B A)

  Aanslagoplegging (kennisgeving),

  Gewone invordering

   

   

   

  1.3 Raad- en commissiestukken

  - Medewerker bedrijfsvoering II ( senior medewerker F SSL/F&A)

  Aanslagoplegging,

  Gewone invordering

   

   

   

   

   

   

  1.4.1 Gemeentearchief / Archief HCL

  1.4.2 t/m 1.5 Landmeetkundig archief

  1.6 t/m 1.10 Historisch centrum Leeuwarden

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSL/F&A)

  Aanslagoplegging,

  Gewone invordering

   

   

   

   

  - Medewerker Publiek III (receptioniste en telefoniste HCL)

  - Medewerker administratie & secretarieel III (managementassistent HCL)

   

  Aanslagoplegging (kennisgeving),

  Gewone invordering

   

   

   

  2.1 Burgerlijke stand

  2.2 Huwelijksvoltrekking/

  geregistreerd partnerschap

  2.3 locatie huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

  2.4 Trouw-/(geregistreerd) partnerschaps- boekje

  2.5, 2.6 en 2.7 Verstrekkingen uit het BRP

  2.8 Selecties uit BRP

  2.9 Reisdocumenten

  2.10 Rijbewijzen

  2.11 Verklaring omtrent het gedrag

  2.12 Naturalisatie Adviezen

  2.13 Legalisatie handtekening en bewijs van leven

  2.14 Verstrekking op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSL/F&A)

  Aanslagoplegging,

  Gewone invordering

   

   

   

   

  - Medewerker beleidsuitvoering II III IV (KCC/BZ Aanvraag en Antwoord C B A)

   

  Aanslagoplegging (kennisgeving),

  Gewone invordering

   

   

   

  3.1 t/m 3.6 Vergunning/ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke verordening Leeuwarden (APV)

   

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSL/F&A)

  Aanslagoplegging,

  Gewone invordering

   

  - Medewerker handhaving III (havenmeester)

  - Medewerker beleidsuitvoering II III IV (KCC/V&L medewerker Aanvraag en Antwoord C B A)

   

  - Medewerker Publiek I II III (KCC/S&I  Aanvraag en Antwoord C B A)

   

  Aanslagoplegging (kennisgeving),

  Gewone invordering

   

   

   

  4.23 Gehandicapten parkeerkaart (GPK)- en plaats

  4.25 Parkeerontheffing

  - Medewerker beleidsuitvoering II III IV (KCC/V&L Aanvraag en Antwoord C B A)

   

  Aanslagoplegging (kennisgeving),

  Gewone invordering

      

Artikel 6 Verlening mandaat door de heffings- en invorderingsambtenaar (=  afdelingshoofd Belastingen)

 

 •  

  Bevoegdheid

  Wettelijke grondslag

  Ondermandaat

  6.1

  Vertegenwoordigen van de heffings- of invorderingsambtenaar tijdens zittingen van beroepzaken bij de rechtbank en het gerechtshof

  Artikel 231, tweede lid,

  onderdeel b en c van de Gemeentewet

  - Adviseur IV (WOZ coördinator)

  - Adviseur IV (juridisch medewerker)

  - Medeweker beleidsuitvoering III (cluster coördinator)

  - Medewerker beleidsuitvoering II (taxateur)

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior)

       

Artikel 7 Verlening mandaat/machtiging door B&W (Geen verder ondermandaat/machtiging mogelijk)

voor algemene aspecten

 

 •  

  Bevoegdheid

  Wettelijke grondslag

  Mandaat/machtiging

  Mandaat/machtiging

  Mandaat/machtiging

  Beperking bevoegdheid

  7.1

  Toepassen van de hardheidsclausule

  Artikel 63 AWR

  Heffings- en invorderingsambtenaar

  Geen verder ondermandaat/machtiging mogelijk

   

   

  7.2

  Verlenen van kwijtschelding van een bestuurlijke boete

  Artikel 66 AWR

  Heffings- en invorderingsambtenaar

  Geen verder ondermandaat/machtiging mogelijk

   

   

  7.3

  Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingschulden

  Artikel 255, vijfde lid,

  van de Gemeentewet

  Heffings- en invorderingsambtenaar

  - Medewerker beleidsuitvoering III (cluster coördinator)

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker)

  Medewerker Bedrijfsvoering III

  Tot € 2.500

  7.4

  Verstrekken van gegevens aan de Waarderingskamer

  Artikel 4, tweede lid,

  van de Wet WOZ

  Heffings- en invorderingsambtenaar

  - Adviseur IV (WOZ coördinator)

  - Medewerker beleidsuitvoering III (cluster coördinator)

  - Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker)

  - Adviseur IV (Juridisch medewerker)

  Geen verder ondermandaat/machtiging mogelijk

   

  7.5

  Voorleggen van geschil met afnemers aan de Waarderingskamer

  Artikel 11, eerste lid,

  van de Wet WOZ

  Heffings- en invorderingsambtenaar

  Geen verder ondermandaat/machtiging mogelijk

   

   

  7.6

  Inlichtingen vragen bij afnemers voor juiste uitvoering Wet WOZ

  Artikel 32

  van de Wet WOZ

  Heffings- en invorderingsambtenaar

  - Adviseur IV (WOZ coördinator)

  - Medewerker beleidsuitvoering III

  (cluster coördinator)

  - Medewerker bedrijfsvoering II  (senior medewerker)

  - Adviseur IV (Juridisch medewerker)

  Geen verder ondermandaat/machtiging mogelijk

   

  7.7

  Zorg voor gegevensbeheer (verzamelen, opslaan, verstrekken van gegevens, betreffende binnen de gemeente gelegen onroerende zaken en de waarde daarvan), voor zover noodzakelijk voor uitvoering Wet WOZ

  Artikel 38

  van de Wet WOZ

  Heffings- en invorderingsambtenaar

  - Adviseur IV (WOZ coördinator)

   

  Geen verder ondermandaat/machtiging mogelijk

   

  7.8

  Vaststellen Leidraad Invordering en overige beleidsregels

  Artikel 4:81 en

  10:22 Awb

  Heffings- en invorderingsambtenaar

  Geen verder ondermandaat/machtiging mogelijk

   

   

   

Artikel 8.a Verlening ondertekeningsmandaat door de heffings- en invorderingsambtenaar (=  Manager III (afdelingshoofd Belastingen) )

 

 •  

  Bevoegdheid

  Wettelijke grondslag

  Mandaat/machtiging

  Beperking bevoegdheid

  8.a

  Ondertekening voor beschikkingen op verzoek kwijtschelding, ontheffing en uitstel van betaling

  - Artikel 231,

  tweede lid, onderdeel c (invorderingsambtenaar), van de Gemeentewet

  - Artikel 7 Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990,

  - Artikel 220, 228, 228a, Gemeentewet

  - Artikel 15.33 Wet Milieubeheer,

  - Artikel 25 Invorderingswet

  - Afdeling 10.1.1 AWB

  - Medewerker beleidsuitvoering III (cluster coördinator)

  - Medewerker bedrijfsvoering II  (senior medewerker)

  Geen verder ondermandaat/machtiging mogelijk

   

Artikel 8.b Verlening ondertekeningsmandaat door B&W

 

 •  

  Bevoegdheid

  Wettelijke grondslag

  Mandaat/machtiging

  Beperking bevoegdheid

  8.b

  Ondertekening voor beschikkingen op administratief beroep kwijtschelding, ontheffing en uitstel van betaling

  - Artikel 231,

  tweede lid, onderdeel a (college), van de Gemeentewet

  - Artikel 24 Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990,

  - Artikel 220, 228, 228a, Gemeentewet

  - Artikel 15.33 Wet Milieubeheer,

  - Artikel 25 Invorderingswet

  - Afdeling 10.1.1 AWB

  Heffings- en invorderingsambtenaar

  Geen verder ondermandaat/machtiging mogelijk

   

Artikel 9 Wijze van ondertekening

 

A. Stukken die in een geautomatiseerd proces worden aangemaakt:

 

Hoogachtend,

 

de heffings- en invorderingsambtenaar.

  

B. Stukken die niet in een geautomatiseerd proces worden aangemaakt:

 

1. De stukken, waarvan de bevoegdheden door de heffings- en invorderingsambtenaar

gemandateerd zijn als bedoeld in artikel 4 en 5

worden als volgt ondertekend:

 

“ de heffings- en invorderingsambtenaar,

namens deze,

 

(naam),

(functie).”

 

2. De stukken, waarvan de bevoegdheden door B&W zijn gemandateerd of

waarvoor machtiging is verleend als bedoeld in artikel 7

worden als volgt ondertekend:

 

“burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

   namens dezen,

 

(naam),

(functie).”.

 

3. De stukken als bedoeld in artikel 8.a worden als volgt ondertekend:

 

“ de heffings- en invorderingsambtenaar,

namens deze,

 

de clustercoördinator heffing- en invordering.”

 

4. De stukken als bedoeld in artikel 8.b worden als volgt ondertekend:

 

“Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders genomen besluit.

 

Hoogachtend,

 

 burgemeester en wethouders,

 namens dezen,

 

de heffings- en invorderingsambtenaar.”

  

Artikel 11 Citeertitel

 

Dit besluit kan worden aangehaald als

“Aanwijzings-, mandaat- en machtigingsbesluit heffingen, invordering en uitvoering Wet WOZ Leeuwarden  1 april 2016”.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het "Aanwijzings- mandaat- en machtigingsbesluit heffing en invordering en uitvoering Wet WOZ Leeuwarden 1 maart 2016" wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor:

 • *

  de vaststelling van belastbare feiten vóór de datum van bekendmaking van dit besluit en

 • *

  het opleggen van en uitreiken van aanslagen en heffingen, zoals die tot de bekendmaking van dit besluit gold.

 • 2.

  De in dit besluit genoemde functionarissen zijn eveneens bevoegd de in dit besluit bedoelde handelingen te verrichten voor de belastbare feiten die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn gelegen.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2016.

  

 

Leeuwarden,  29 maart 2016

  

Burgemeester en wethouders voornoemd, Heffings- en invorderingsambtenaar

 

burgemeester,

 

afdelingshoofd Belastingen

  

secretaris, J.H. Dijkstra

coördinator belastingheffing en invordering