Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Beleidsregel nuloptie overlastvergunning coffeeshops (artikel 2:28 APV)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel nuloptie overlastvergunning coffeeshops (artikel 2:28 APV)
CiteertitelBeleidsregel nuloptie overlastvergunning coffeeshops (artikel 2:28 APV)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 2:28

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-2013Herbevestiging beleidsregel

23-07-2013

Lingewaaljournaal, 28-08-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel nuloptie overlastvergunning coffeeshops (artikel 2:28 APV)

Beleidsregel nuloptie overlastvergunning coffeeshops (artikel 2:28 APV)

Artikel 1  

 • 1.

  geen exploitatievergunning te verlenen aan horecabedrijven waarin hard- en/of softdrugs, althans verdovende middelen die vallen onder het regime van de Opiumwet, worden verhandeld en/of gebruikt;

 • 2.

  onmiddellijk door middel van bestuurlijke sanctiemaatregelen op te treden tegen horecabedrijven die het gestelde onder a. overtreden;

 • 3.

  dat dit besluit in werking is getreden op de datum van de bekendmaking in Het Kontakt van 11 februari 1998;

 • 4.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als ”Beleidsregel nuloptie overlastvergunning coffeeshops (artikel 2:28 APV)”.

Gemeente Lingewaal, 23-07-2013