Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende Mandaatbesluit Heffings-, Invorderings- en WOZ-ambtenaar Gemeente Lingewaard 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende Mandaatbesluit Heffings-, Invorderings- en WOZ-ambtenaar Gemeente Lingewaard 2017
CiteertitelMandaatbesluit Heffings-, Invorderings- en WOZ-ambtenaar Gemeente Lingewaard 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2016nieuwe regeling

22-11-2016

Gemeenteblad 2016, 172176

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Heffings-, Invorderings- en WOZ-ambtenaar Gemeente Lingewaard 2017

De heffingsambtenaar maakt bekend dat bij besluit van 28 november mandaat wordt verleend aan de heffingsambtenaar van de gemeente Overbetuwe en medewerkers gemeentelijke belastingen, financieel beheer, betalingsverkeer en invordering van de gemeente Lingewaard om

 • a.

  namens haar besluiten

  • -

   voor te bereiden

  • -

   te nemen, in te trekken of te wijzigen

  • -

   te ondertekenen en

  • -

   af te doenmet betrekking tot bij of krachtens de wet aan haar

   gegeven bevoegdheden.

 • b.

  haar te vertegenwoordigen in beroepszaken bij de belastingkamer van de Rechtbank en het Gerechtshof.

   

De WOZ-ambtenaar maakt bekend dat bij besluit van 28 november mandaat wordt verleend aan de heffingsambtenaar van de gemeente Overbetuwe en medewerkers gemeentelijke belastingen, financieel beheer, betalingsverkeer en invordering van de gemeente Lingewaard om

 • a.

  namens haar besluiten

  • -

   voor te bereiden

  • -

   te nemen, in te trekken of te wijzigen

  • -

   te ondertekenen en

  • -

   af te doen

   met betrekking tot bij of krachtens de wet aan haar gegeven bevoegdheden.

 • b.

  haar te vertegenwoordigen in beroepszaken bij de belastingkamer van de Rechtbank en het Gerechtshof.

   

De Invorderingsambtenaar maakt bekend dat bij besluit van 28 november mandaat wordt verleend aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Overbetuwe en medewerkers gemeentelijke belastingen, financieel beheer, betalingsverkeer en invordering van de gemeente Lingewaard om

 • a.

  namens haar besluiten

  • -

   voor te bereiden

  • -

   te nemen, in te trekken of te wijzigen

  • -

   te ondertekenen en

  • -

   af te doen

   met betrekking tot bij of krachtens de wet aan haar gegeven bevoegdheden.

 • b.

  haar te vertegenwoordigen in beroepszaken bij de belastingkamer van de Rechtbank en het Gerechtshof.