Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende Kostenverhaal bij anterieure overeenkomsten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende Kostenverhaal bij anterieure overeenkomsten
CiteertitelKostenverhaal bij anterieure overeenkomsten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2017nieuwe regeling

21-11-2017

hét Gemeente Nieuws, 22-11-2017

38841

Tekst van de regeling

Intitulé

Kostenverhaal bij anterieure overeenkomsten

 

 

1. Onderwerp

Kostenverhaal bij anterieure overeenkomsten

 

2. Beslispunten

  • 1.

    Vast te stellen dat de plankostenscan gebruikt wordt om de hoogte van exploitatiebijdragen bij anterieure overeenkomsten te berekenen.

  • 2.

    De plankostenscan vooralsnog niet te gebruiken bij functieveranderingsprojecten.

3. Inleiding

Voorheen werd er voor het kostenverhaal een voorcalculatie gemaakt aan de hand van een urenraming die met de verschillende vakdisciplines werd afgestemd. Deze methode werkte over het algemeen goed, echter

bij inbreidingsplannen ontstond er discussie over de hoogte van het kostenverhaal.

 

Bij wijze van proef is de plankostenscan, behorende bij de op 1 april 2017 vastgestelde Ministeriële regeling Plankosten Exploitatieplan 2017, gebruikt voor het berekenen van plankosten bij anterieure overeenkomsten. De ervaringen zijn positief. De plankostenscan is transparant, de hoogte van de plankosten worden door de ontwikkelaars geaccepteerd (ook bij inbreidingsprojecten) en er is veel minder discussie over de hoogte van de plankosten. In dit voorstel wordt voorgesteld om vast te stellen dat de plankostenscan, zoals genoemd in de Ministeriële regeling Plankosten Exploitatieplan 2017, gehanteerd wordt bij anterieure overeenkomsten. Tevens wordt voorgesteld om de plankostenscan vooralsnog niet te gebruiken bij functieveranderingsprojecten omdat er een nieuw functieveranderingsbeleid in ontwikkeling is.

4. Beoogd effect

Vaststellen methodiek kostenverhaal bij anterieure overeenkomsten.

5. Argumenten

1.1 Positieve ervaring bij gebruik plankostenscan

Voorheen werd er voor het kostenverhaal een voorcalculatie gemaakt aan de hand van een urenraming die met de verschillende vakdisciplines werd afgestemd. Deze methode werkte over het algemeen goed, echter

bij inbreidingsplannen ontstond er discussie over de hoogte van het kostenverhaal.

 

Op 1 april 2017 is de Ministeriële regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 in werking getreden.

De plankosten voor een exploitatieplan moeten vanaf dat moment berekend worden aan de hand van de plankostenscan.

 

Bij wijze van proef hebben we deze plankostenscan vanaf april dit jaar ook gebruikt voor het berekenen van plankosten bij anterieure overeenkomsten. De ervaringen zijn positief. De plankostenscan is transparant.

De hoogte van de plankosten worden door de ontwikkelaars geaccepteerd (ook bij inbreidingsprojecten).

Er is veel minder discussie over de hoogte van de plankosten.

 

1.2 Vaststellen van deze methode geeft status

Nu de proef geslaagd is, is er behoefte om deze methode door uw college vast te laten stellen.

 

2.1 Overgangsregeling gebruik plankostenscan bij functieveranderingsprojecten

In het geldende functieveranderingsbeleid is een regeling voor het kostenverhaal opgenomen voor functieveranderingsprojecten. Momenteel is een nieuw functieveranderingsbeleid in ontwikkeling.

 

Het niet wenselijk om vooruitlopend op dit nieuwe beleid alvast de nieuwe methodiek voor functieveranderingsprojecten te hanteren. Het is beter om dit tegelijk met het vaststellen van het nieuwe functieveranderingsbeleid in te voeren omdat er in het nieuwe beleid een overgangsregeling wordt opgenomen voor lopende zaken. Deze overgangsregeling zal ook gelden voor de methode voor het kostenverhaal.

6. Budget

Mits de projecten effectief en efficiënt worden uitgevoerd en uren correct worden verantwoord, leidt het gebruik van de plankostenscan niet tot financiële gevolgen.

7. Communicatie en participatie

Na vaststelling zal in hét Gemeente Nieuws gepubliceerd worden dat deze methode is vastgesteld.

8. Voortgang

Na vaststelling zal deze methode officieel gebruikt worden