Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent Handhavingsbeleid 2018-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent Handhavingsbeleid 2018-2022
CiteertitelHandhavingsbeleid 2018-2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenHandhavingsbeleid 2018-2022 Bijlage 1. Strategieën Bijlage 2. Handhavingsinstrumenten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017nieuwe regeling

19-12-2017

Het Gemeentenieuws, 27-12-2017

17INT00609

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsbeleid 2018-2022

 

 

Samenvatting

In dit handhavingsbeleid 2018-2022 wordt met name ingegaan op wat de gemeente wil bereiken en wat de gemeente hiervoor gaat doen. Ook de relatie van prioriteiten en strategieën en de bijbehorende wettelijke grondslag komen hierbij aan bod. Het handhavingsbeleid geeft meer zicht op de handhavingsdomeinen die binnen de gemeentegrenzen uitgevoerd worden en wat hierbij komt kijken.

De prioriteiten in dit beleid vormen de basis voor het jaarlijks op te stellen Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP). In het jaarlijks op te stellen HUP wordt de beschikbare capaciteit omschreven op de verschillende handhavingstaken en met welke prioritering. Terwijl dit handhavingsbeleid op hoofdlijnen weergeeft welke prioriteiten er bij de verschillende domeinen zijn op gebied van handhaving.

Het handhavingsbeleid is opgesteld voor de komende jaren en kan indien nodig en/of blijkt uit de evaluatie bijgesteld worden. In de evaluatie van het HUP van 2014- tot heden zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen;

ODRA;

 

 • -

  Start en implementatie ODRA

 • -

  BAG achterstand wegwerken

 • -

  Toezicht bouw, milieu, bodem, archeologie, asbest

 • -

  Meer branchegericht toezicht.

 • -

  Extra controles op gebied van milieu.

 • -

  Diverse extra handhavingstrajecten zoals Pannenhuis, wonen op bedrijventerrein.

 • -

  Woonwagencentra (WWC) Huissen en Bemmel. Normalisatie van de WWC’s.

 

Team VTH;

 • -

  APV aanpassing en vereenvoudiging (in 2015, 2016 en 2017)

 • -

  Start verkoop gemeentestroken en de handhaving op het gebruik van deze reststroken.

 • -

  BOA toezicht en handhaving op Drank- en Horecawet, parkeren, honden(overlast), afval, verkeer. Er is in de loop der jaren een toename in bekeuringen door extra inzet BOA’s.

 • -

  Diverse extra handhavingstrajecten zoals Pannenhuis, wonen op bedrijventerrein.

 • -

  Woonwagencentra (WWC) Huissen en Bemmel. Normalisatie van de WWC’s.

 

Er zijn financiële consequenties, maar deze zijn al verwerkt in de begroting van 2018. Hiervoor is een bedrag van ongeveer 4 fte opgenomen voor handhavingsdoeleinden. De ODRA heeft een budget voor 2018 op gebied van handhaving Bouw € 450.973,- en handhaving Milieu van € 432.157,-.

 

Wel kunnen er knelpunten ontstaan tussen beschikbare capaciteit versus prioriteit. Zo kunnen de verschillende domeinen wegens een tekort aan beschikbare capaciteit niet de prioriteiten behalen die zij zichzelf gesteld hebben. De monitoring, jaarlijkse evaluatie kan zo nodig voor bijstelling van prioriteiten zorgen in het jaarlijks uit te voeren handhaving uitvoeringsprogramma.

 

 

Handhavingsbeleid 2018-2022

Bijlage 1. Strategieën

Bijlage 1. Strategieën

Bijlage 2. Handhavingsinstrumenten

Bijlage 2. Handhavingsinstrumenten