Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende aanpak wangedrag Handboek voor de aanpak van wangedrag 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende aanpak wangedrag Handboek voor de aanpak van wangedrag 2017
CiteertitelHandboek voor de aanpak van wangedrag 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek voor de aanpak van wangedrag 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 41b Gemeentewet
  2. artikel 67 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2018nieuwe regeling

11-04-2018

Gemeentenieuws, 02-05-2018

17INT00368

Tekst van de regeling

Intitulé

Handboek voor de aanpak van wangedrag 2017

 

 

In november 2015 stelde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard het ‘Handboek agressie en geweld’ vast, om haar medewerkers te beschermen en hen een zo groot mogelijke veiligheid te bieden tijdens de uitoefening van hun functie. Toentertijd is ook besloten om na een jaar te evalueren of het handboek hiervoor voldoende handvaten bood. Deze evaluatie heeft geleid tot voorliggende hernieuwde versie.  

 

In dit handboek wordt eerst vastgesteld welk gedrag de directie van de gemeente Lingewaard onacceptabel vindt en welke uitgangspunten gehanteerd worden bij de aanpak ervan. Vervolgens worden alle inzetbare instrumenten besproken. Nazorg, training en opleiding van medewerkers maken ook deel uit van dit handboek. Afgesloten wordt met de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de concrete aanpak van wangedrag.

Bijlage 1 Handboek voor de aanpak van wangedrag 2017

Handboek voor de aanpak van wangedrag 2017