Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Europalaan te Gendt en intrekking aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Burgemeester v/d Meulenlaan te Gendt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Europalaan te Gendt en intrekking aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Burgemeester v/d Meulenlaan te Gendt
CiteertitelAanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Europalaan te Gendt en intrekking aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Burgemeester v/d Meulenlaan te Gendt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijsbesluit Hondenuitlaatsrook Burgemeester v/d Meulenlaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/CVDR476487/CVDR476487_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2019nieuwe regeling

17-03-2019

gmb-2019-89408

89215

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Europalaan te Gendt en intrekking aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Burgemeester v/d Meulenlaan te Gendt

Burgemeester en wethouders van Lingewaard;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:58, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lingewaard 2018 (hierna APV);

 

besluiten: het aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Europalaan te Gendt vast te stellen.

 

Artikel 1 a.

De locatie aan de Europalaan (zie bijlage) te Gendt aan te wijzen als plaats waar het voor de eigenaar of houder van een hond toegestaan is om de hond zich van uitwerpselen te laten ontdoen.

Artikel 2  

Het aanwijsbesluit Hondenuitlaatsrook Burgemeester v/d Meulenlaan wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Europalaan te Gendt.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Bemmel, 17 maart 2019

burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris,

drs. J. Wijnia

de burgemeester,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Overzichtstekening