Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de hondenuitlaatstrook Baron van Spittaellaan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de hondenuitlaatstrook Baron van Spittaellaan
Citeertitelaanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Baron van Spittaellaan
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/CVDR476487/CVDR476487_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2019nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-161747

82620

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de hondenuitlaatstrook Baron van Spittaellaan

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 3 juni 2019 beschikbaar via de Gemeentepagina.]

 

Burgemeester en wethouders van Lingewaard;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:58, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lingewaard 2018 (hierna APV);

 

besluiten: het aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Baron van Spittaellaan vast te stellen.

Artikel 1a.  

De locatie aan de Baron van Spittaellaan (zie bijlage) aan te wijzen als plaats waar het voor de eigenaar of houder van een hond toegestaan is om de hond zich van uitwerpselen te laten ontdoen.

Artikel 2.  

Het aanwijsbesluit Hondenuitlaatsrook Schalkshofstraat d.d. 22 april 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstrook Baron van Spittaellaan.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Bemmel, 9 april 2019

burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris,

drs. J. Wijnia

de burgemeester,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Bijlage 1 tekening hondenuitlaatstrook Baron van Spittaellaan