Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Procedure voor de vergoeding van een beeldschermbril

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedure voor de vergoeding van een beeldschermbril
CiteertitelProcedure voor de vergoeding van een beeldschermbril
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201615-11-201101-01-2020art. Publicatie ivm Wet Elektronische Bekendmaking

15-11-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedure voor de vergoeding van een beeldschermbril

 

 

Beeldschermbril

Procedure voor de vergoeding van een beeldschermbril

Inhoudsopgave

  • Artikel 1

  • Artikel 2

  • Artikel 3

  • Artikel 4

  • Artikel 5

  • Artikel 6

  • Artikel 7

Artikel 1

Als de medewerker van mening is dat zijn oogklachten verband houden met zijn beeldschermwerk dan bespreekt hij dit met zijn leidinggevende. De leidinggevende maakt een afspraak met de werkplekdeskundige binnen de gemeente Lochem.

Artikel 2

De werkplekdeskundige controleert de werkplek van de medewerker. Hierbij wordt gekeken naar de afstand tussen de ogen en het beeldscherm. Als blijkt dat de klachten na een juiste inrichting en gebruik van de werkplek blijven bestaan, wordt toestemming verleend om bij een opticien de ogen te laten opmeten en te laten testen op geschiktheid voor een beeldschermbril. De keuze voor het type glazen wordt bepaald door de opticien.

Artikel 3

De kosten van het montuur en glazen tezamen, worden vergoed tot een maximum van € 250,-waarvan de kosten van het montuur maximaal € 50,- mogen bedragen. De factuur wordt ingediend bij de Arbo-coördinator. De factuur bevat een duidelijke specificatie van de lenssterkten en de kwalificatie beeldschermbril.

Artikel 4

De beeldschermbril wordt in de regel eens per 3 jaar verstrekt. Als er sprake is van een tussentijdse wijziging van de sterkte van de glazen, kan ook binnen de periode van 3 jaar een aangepaste bril worden verstrekt. Hiervoor dient dezelfde procedure gevolgd te worden als bij de verstrekking van de eerste beeldschermbril en geldt dezelfde vergoeding.

Artikel 5

Verlies of beschadiging van de beeldschermbril is voor rekening van de medewerker.

Artikel 6

De medewerker is vrij in de keuze van een opticien. Wel moet uit de nota duidelijk blijken dat het een beeldschermbril betreft.

Artikel 7

Voor informatie kan de medewerker terecht bij de Arbo-coördinator