Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Vaststelling subsidieplafond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststelling subsidieplafond
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-201815-07-2019nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-104289

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht; artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lochem 2013 én artikel 7 van de Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2018;

 

Besluiten vast te stellen het volgende subsidieplafond:

Artikel 1  

Ten behoeve dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan actieve participatie op het gebied van sport en bewegen door inwoners die normaal gesproken niet vanzelfsprekend participeren in de maatschappij of kunnen meedoen aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen, bedraagt het subsidieplafond voor het jaar 2018 € 30.000.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem van 8 mei 2018.

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester,

dhr. S.W. van ’t Erve

De secretaris,

dhr. R. Starke