Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Monumentenverordening gemeente Losser

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMonumentenverordening gemeente Losser
CiteertitelMonumentenverordening gemeente Losser 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpKunst en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Monumentenwet, art. 12
  3. Monumentenwet, art. 14
  4. Monumentenwet, art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Losser 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-200601-10-2010nieuwe regeling

08-11-2005

Losser Journaal 10-1-2006

8-11-2005, 9

Tekst van de regeling

Intitulé

Monumentenverordening gemeente Losser 2005

De raad van de gemeente Losser;

gelezen het voorstel van het college d.d. 1 november 2005,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 12, 14 en 15 van de Monumentenwet 1988,

BESLUIT:

vast te stellen de : Monumentenverordening gemeente Losser 2005