Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Subsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2012
CiteertitelSubsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSport, welzijn en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Losser

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013intrekking

27-11-2012

Nieuwe Dinkellander 04-12-2012

Onbekend.
30-05-201201-01-2013art. 1

22-05-2012

Nieuwe Dinkellander 29-05-2012

Onbekend.
01-01-201230-05-2012nieuwe regeling

29-11-2011

Nieuwe Dinkellander 13-12-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2012

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 29 november 2011 de subsidieplafonds voor het subsidiejaar 2012, zoals benoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Losser, als volgt vastgesteld:

Artikel 1  

De verdeling van subsidies binnen de hiervoor genoemde subsidieplafonds vindt plaats op basis van het zgn. Tendersysteem (behandeling van de aanvragen om subsidie naar kwaliteit). Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en ligt voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser. Het besluit is tevens in te zien via de Digitale Balie op www.losser.nl.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29-11-2011.