Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Subsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2014
CiteertitelSubsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

09-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 19-12-2014

14.0017743
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

26-11-2013

Nieuwe Dinkellander, 03-12-2013

Onbekend. 

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 26 november 2013 de subsidieplafonds voor het subsidiejaar 2014, zoals benoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Losser, als volgt vastgesteld:

Structurele en budgetsubsidies

Incidentele subsidies

De verdeling van subsidies binnen de hiervoor genoemde subsidieplafonds vindt plaats op basis van het zgn. Tendersysteem (behandeling van de aanvragen om subsidie naar kwaliteit). Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en ligt voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser.

Aldus vastgesteld in de vergadering.