Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser houdende regels omtrent financiering van jeugdhulp Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Losser 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser houdende regels omtrent financiering van jeugdhulp Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Losser 2019
CiteertitelFinancieel besluit Jeugdhulp gemeente Losser 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.3, tweede lid, van de Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-279440

18Z03263 / 18.0035152

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser houdende regels omtrent financiering van jeugdhulp Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Losser 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser;

 

gelet op artikel 2.3, tweede lid, van de Jeugdwet en de Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2019,

 

overwegende dat het noodzakelijk is om nadere regels vast te stellen inzake de financiering van jeugdhulp,

 

 

 

Besluit vast te stellen:

 

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser 2019.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit Financieel besluit en de daarop berustende bepaling wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het college van burgemeester en wethouders van Losser;

  • b.

   Persoonsgebonden budget (pgb): het persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Jeugdwet, zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of ouder, dat hem in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken;

  • c.

   Zorg in natura (zin): zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die de jeugdige en/of ouder nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract heeft met de gemeente.

 • 2.

  Alle begrippen die in dit Financieel besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet en/of de Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2019.

Artikel 2 Tarieven zorg in natura

De aanvrager kan, bij de individuele voorzieningen in natura, een keuze maken tussen diverse aanbieders die de gemeente na een aanbesteding voor het leveren van ondersteuning heeft geselecteerd.  

 

De tarieven conform het Twents inkoopmodel voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zijn:

 

Omschrijving

Bedrag

Eenheid

Frequentie

Ondersteuningsbehoefte 1A I 1

€ 0,77

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 1A G 2

€ 56,37

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 1B I

€ 0,82

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 1B G

€ 59,22

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 1C I

€ 0,89

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 1C G

€ 63,93

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2A I

€ 0,89

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2A G

€ 63,46

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2B I

€ 0,94

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2B G

€ 66,77

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2C I

€ 1,02

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2C G

€ 71,53

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 3A I

€ 1,18

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 3B I

€ 1,25

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 3C I

€ 1,26

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 3C G

€ 131,69

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 4A I

€ 1,61

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 4B I

€ 1,64

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 4C I

€ 1,83

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 4E medicijncontrole I

€ 2,89

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Diagnostiek

€ 1,84

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Consultatie MBO

€ 0,84

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Consultatie HBO

€ 1,17

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Consultatie WO

€ 1,67

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Consultatie medisch specialist (WO++)

€ 2,50

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Dakje 0-A pleegzorgvergoeding standaard

€ 41,29

etmaal

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Dakje O-B Gezinshuizen

€ 120,00

etmaal

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Dakje 1 Jeugd

€ 70,00

etmaal

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Dakje 2 Jeugd

€ 120,00

etmaal

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Dakje 3 Jeugd

€ 170,00

etmaal

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Dyslexie Diagnostiek I

€ 1,52

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Dyslexie Behandeling I

€ 1,49

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 3B Spoedhulp Ambulant

€ 1,31

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 3C Spoedhulp Ambulant

€ 1,33

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Vervoer

€ 1,77

per km

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Artikel 3 Persoonsgebonden budget

Bij de vaststelling van de hoogte van het persoonsgebonden budget voor dienstverlening wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Het tarief voor professionals;

 • Het tarief voor een zelfstandige zonder personeel;

 • Het tarief voor een informeel netwerk.

Artikel 4 Tarieven persoonsgebonden budget

Voor een persoonsgebonden budget ten aanzien van de ondersteuning wordt een bedrag beschikbaar gesteld dat gelijk is aan 85% van de kosten van de zorg in natura. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de vorm van ondersteuning waar de indicatie voor is gesteld.

Alleen voor kortdurend verblijf en vervoer wordt hierop een uitzondering op gemaakt.

Voor het kortdurend verblijf wordt een bedrag beschikbaar gesteld dat gelijk is aan 100% van de kosten in natura, omdat er anders geen passende oplossing gevonden kan worden. Voor vervoer is een vast bedrag gekozen overeenkomstig met de onbelaste vergoeding voor reizen van de woning of verblijfplaats naar een vaste plek.

 

De tarieven zijn als volgt:

 

Omschrijving

PGB tarief

Eenheid

Frequentie

Ondersteuningsbehoefte 1A I

€ 0,65

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 1A G

€ 47,91

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 1B I

€ 0,70

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 1B G

€ 50,34

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 1C I

€ 0,76

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 1C G

€ 54,34

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2A I

€ 0,76

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2A G

€ 53,94

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2B I

€ 0,80

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2B G

€ 56,75

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2C I

€ 0,87

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 2C G

€ 60,80

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 3A I

€ 1,00

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 3B I

€ 1,06

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 3C I

€ 1,07

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 3C G

€ 111,94

dagdeel

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 4A I

€ 1,37

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 4B I

€ 1,39

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Ondersteuningsbehoefte 4C I

€ 1,56

minuut

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Dakje 1 Jeugd

€ 70,00

etmaal

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Dakje 2 Jeugd

€ 120,00

etmaal

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Dakje 3 Jeugd

€ 170,00

etmaal

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Vervoer

€ 0,19

per km

Binnen de geldigheidsduur van de beschikking

Artikel 5 Afwijking van het Financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser 2019

In situaties waarin het Financieel besluit jeugdhulp 2019 gemeente Losser niet voorziet, kan het college met in acht name van de uitgangspunten en doelstellingen van de regels een aangepaste voorziening toekennen of de vorm van voorziening nader vaststellen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Losser 2019.

Losser, 18 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Losser,

de secretaris,

drs. J. van Dam

de burgemeester,

ir. C.A.M. Kroon


1

I = individueel

2

G = groep