Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kunst en cultuur Deelverordening kunst- en cultuurplatforms

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kunst en cultuur Deelverordening kunst- en cultuurplatforms
CiteertitelDeelverordening kunst- en cultuurplatforms
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening en de datum van inwerkingtreding zijn bij benadering vastgesteld.

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2012nieuwe regeling

24-04-2012

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening kunst- en cultuurplatforms

Het doel van de “Deelverordening kunst- en cultuurplatforms” is het ondersteunen van lokale initiatieven om lokale amateurkunst toegankelijk te maken voor de bevolking.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Ondersteunen van lokale initiatieven om lokale amateurkunst toegankelijk te maken voor de lokale bevolking;

 • Het bieden van een divers en afwisselend aanbod van activiteiten op het gebied van de verschillende (amateurkunst-)kunstdisciplines aan alle inwoners van de gemeente Maasgouw.

Subsidiecriteria

 • 1.

  Inzake Fotoclub De Sluiter:

  • De fotoclub organiseert regelmatig een openbaar toegankelijke expositie van eigen werk;

  • De fotoclub voorziet jaarlijks het Publiekscentrum te Maasbracht van nieuwe wanddecoratie in de vorm van eigen fotowerk van de leden.

 • 2.

  Inzake Stichting Torna:

  • De stichting organiseert regelmatig, minimaal drie keer per jaar, culturele bijeenkomsten in de vorm van een cultureel café;

  • Het cultureel café biedt ruimte aan lokale cultuuruitingen.

Bijdrage

 • 1.

  Voor Fotoclub De Sluiter is een jaarlijkse bijdrage beschikbaar van: €220,00

 • 2.

  Voor de Stichting Torna is een jaarlijkse bijdrage beschikbaar van: €230,00

 • 3.

  Voor de organisatie van één jaarlijkse kunstroute door de gemeente Maasgouw is een bijdrage beschikbaar van: € 1.000,00.