Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kunstzinnige vorming Deelverordening laagdrempelige kunstzinnige vorming

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kunstzinnige vorming Deelverordening laagdrempelige kunstzinnige vorming
CiteertitelDeelverordening laagdrempelige kunstzinnige vorming
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening en de datum van inwerkingtreding zijn bij benadering vastgesteld.

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2012nieuwe regeling

24-04-2012

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening laagdrempelige kunstzinnige vorming

Het doel van de “Deelverordening laagdrempelige kunstzinnige vorming” is het in stand houden van een laagdrempelige voorziening in de kernen ten behoeve van de uitvoering van laagdrempelige cursussen met een ontspannend en leerzaam karakter.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

  • Instandhouden laagdrempelige voorziening door vrijwilligers in de kernen ten behoeve van de uitvoering door en voor volwassenen van laagdrempelige cursussen met een leerzaam en ontspannend karakter;

  • Het cursusaanbod speelt in op actuele ontwikkelingen;

  • Bevorderen van werving van deelnemers uit alle kernen van de gemeente;

  • Bevordering participatie in vrijwilligerswerk.

Subsidiecriteria

De cursussen vinden wekelijks plaats in de periodes januari t/m mei en van september t/m december.

Bijdrage

De Stichting Kré-aktief ontvangt jaarlijks een bedrag van: € 1.500 alsmede een bijdrage van 90% in de huurkosten van de cursuslokalen in De Spil met een maximum van het in de beschikking tot subsidieverlening genoemd bedrag.