Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omrent zang- en toneelverenigingen Deelverordening zang- en toneelverenigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omrent zang- en toneelverenigingen Deelverordening zang- en toneelverenigingen
CiteertitelDeelverordening zang- en toneelverenigingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening en de datum van inwerkingtreding zijn bij benadering vastgesteld.

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2012nieuwe regeling

24-04-2012

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening zang- en toneelverenigingen

Het doel van de “Deelverordening zang- en toneelverenigingen” is het stimuleren van activiteiten op het gebied van koorzang en toneel in de gemeente Maasgouw.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige waarderingssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders,

Beleidsdoelen

 • Stimuleren van de beoefening en openbaar optreden van koorzang en toneel in verenigingsverband in de gemeente Maasgouw;

 • Het behoud van het aanbod van activiteiten in de kernen en spreiding van activiteiten over de verschillende kernen;

 • Inbedding van de amateurkunstverenigingen in de openbare activiteiten voor de lokale gemeenschap.

Subsidiecriteria

 • De beoefening van koorzang en toneel vindt plaats in verenigingsverband en zonder professionele doeleinden;

 • De vereniging moet, met uitzondering van de kerkkoren, ten minste 10 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw tellen;

 • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • 1.

  Voor zangverenigingen:

  • Een basisbedrag per zangvereniging van:

   • -

    tot 15 zingende en geüniformeerde leden € 375,00

   • -

    15 tot 30 zingende en geüniformeerde leden € 750,00

   • -

    30 tot 45 zingende en geüniformeerde leden € 1.125,00

   • -

    45 en meer zingende en geüniformeerde leden € 1.500,00

  • Alsmede per geüniformeerd lid € 22,00.

 • 2.

  Voor kerkkoren:

  • Een vast bedrag van: € 375,00.

 • 3.

  Voor toneelverenigingen:

  • Voor volwassenentoneel een vast bedrag van € 750,00;

  • Voor jeugdtoneel (jeugd t/m 17 jaar) een vast bedrag van € 375,00.