Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kerkgenootschappen Deelverordening kerkgenootschappen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kerkgenootschappen Deelverordening kerkgenootschappen
CiteertitelDeelverordening kerkgenootschappen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening en de datum van inwerkingtreding zijn bij benadering vastgesteld.

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2012nieuwe regeling

24-04-2012

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening kerkgenootschappen

Het doel van de “Deelverordening kerkgenootschappen” is het bevorderen van sociaal maatschappelijk werk door kerken.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde kerkgenootschappen met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

Het bevorderen van sociaal maatschappelijk werk (begeleiding bij ziekte, sterven, rouwverwerking en opvang in crisissituaties verzorgen) door kerkgenootschappen.

Subsidiecriteria

Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

  • Aan katholieke parochies een bedrag per kerninwoner gebaseerd op 80% van de inwoners van de betreffende kern van: € 0,54;

  • Aan de Protestantse Gemeente Maasbracht een bedrag per kerninwoner gebaseerd op 4% van de inwoners van de gemeente Maasgouw van: € 0,54;

  • Aan de Evangeliegemeente De Thuishaven per kerninwoner gebaseerd op 1% van de inwoners van de gemeente Maasgouw van: € 0,54.