Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent het aanwijzen van buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent het aanwijzen van buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb)
CiteertitelAanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasgouw/CVDR606088/CVDR606088_2.html
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasgouw/CVDR610737/CVDR610737_1.html
 6. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasgouw/CVDR609086/CVDR609086_1.html
 7. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasgouw/CVDR77307/CVDR77307_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2019nieuwe regeling

21-05-2019

gmb-2019-162674

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent het aanwijzen van buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Maasgouw, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op titel 5.2 van de Awb, alsmede op:

 • -

  artikel 5.10, derde lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 4.2 Wet basisregistratie persoonsgegevens;

 • -

  artikel 6:2 Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Maasgouw;

 • -

  artikel 21 Erfgoedverordening gemeente Maasgouw;

 • -

  artikel 21 Afvalstoffenverordening Maasgouw 2018;

 • -

  Bomenverordening Gemeente Maasgouw.

 

Overwegende dat de gemeente Maasgouw het “Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de provincie Limburg” (versie 1.4 kenmerk 20181112) heeft ondertekend, dit met betrekking tot de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II op elkaars grondgebied.

 

BESLUITEN

 

 

De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II die in dienst zijn (zowel bezoldigd als vrijwillig) van de deelnemende partijen aan het Bevoegdheidsconvenant (Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg, versie 1.4, kenmerk 20181112), aan te wijzen, enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de buitengewoon opsporingsambtenaar vallen, als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb juncto:

 • -

  artikel 5.10, derde lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 4.2 Wet basisregistratie persoonsgegevens;

 • -

  artikel 6:2 Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Maasgouw;

 • -

  artikel 21 Erfgoedverordening gemeente Maasgouw;

 • -

  artikel 21 Afvalstoffenverordening Maasgouw 2018;

 • -

  Bomenverordening Gemeente Maasgouw.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Aldus besloten op 21 mei 2019,

Burgemeester en wethouders,

De burgemeester

S.H.M Strous

De secretaris

W.R.J.H. Ploeg

Bijlage:

Bevoegdheidsconvenant, Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg, versie 1.4, kenmerk 20181112.