Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Beleidsregel inzake vermindering belastingaanslag vooor niet-woningen met woondelen (amendement De Pater)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel inzake vermindering belastingaanslag vooor niet-woningen met woondelen (amendement De Pater)
CiteertitelBeleidsregel inzake vermindering belastingaanslag voor niet-woningen met woondelen (amendement De Pater)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening onroerende zaakbelastingen Maastricht 2006, artikel 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2006Nieuwe regeling

31-01-2006

Gemeenteblad 2006, C no. 14

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel inzake vermindering belastingaanslag vooor niet-woningen met woondelen (amendement De Pater)

 

 

Beleidsregel inzake vermindering belastingaanslag voor niet-woningen met woondelen (amendement De Pater)

Bij de toepassing van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Maastricht 2006 bestaat aanspraak op vermindering van de aanslag van de belasting bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van deze verordening overeenkomstig het bepaalde in artikel 220f, achtste lid, van de Gemeentewet.