Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Beleidsregels verhaal WWB gemeente Maastricht 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verhaal WWB gemeente Maastricht 2005
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene bijstandswet, artikel 92 tot en met 105; Wet werk en bijstand, artikel 61 en 62

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2013Nieuwe regeling

14-12-2004

Gemeenteblad 2004, C. no 98

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verhaal WWB gemeente Maastricht 2005

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

1. Verhaal van bijstand

Burgemeester en wethouders maken gebruik van de bevoegdheid tot het verhalen van kosten van bijstand als bedoeld in artikel 92 tot en met 105 van de Algemene bijstandswet en artikel 61 en 62 van de Wet werk en bijstand.

 

2. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking vanaf 1 januari 2005.

 

Toelichting

 

Algemeen

 

Het betreft hier beleidsregels om vast te stellen dat de gemeente gebruik maakt van de in de Wet werk en bijstand genoemde mogelijkheid kosten van bijstand te verhalen.

Vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid richting onderhoudsplichtigen en gelet op de volledige financiële verantwoordelijkheid van de gemeente voor de bijstandsuitgaven, zijn de kosten van bijstand waar mogelijk telkens verhaald.

Om het gemeentelijk beleid in deze –net als bij terugvordering- toch meer expliciet te maken is deze beleidsregel opgesteld.

 

1. Verhaal van bijstand

 

Hier wordt volstaan met te besluiten dat van de in de Wet werk en bijstand gegeven bevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Voor het overige kan worden teruggegrepen op de wettelijke bepalingen van de Algemene bijstandswet. Deze blijven op grond van artikel 13 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand van kracht tot het moment waarop een nieuw stelsel van kinderalimentatie in werking treedt.

Vanaf dat moment dient te worden bezien in hoeverre de gemeente haar beleid nader in beleidsregels wenst vast te leggen.

 

2. Inwerkingtreding

 

De beleidsregel treedt inwerking per 1 januari 2005. In ieder geval is aanpassing verlangd op het moment dat het voorgenomen nieuwe stelsel van kinderalimentatie ingaat (mogelijk 1 juli 2005). Vanaf dat moment treden de nieuwe verhaalsbepalingen van de WWB in werking.