Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Beleidsregels ongehinderde doorgang voor voetgangers en regeling uitstallingen Wyckerbrugstraat, Stationsstraat-west en Rechtstraat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ongehinderde doorgang voor voetgangers en regeling uitstallingen Wyckerbrugstraat, Stationsstraat-west en Rechtstraat
CiteertitelBeleidsregels ongehinderde doorgang voor voetgangers en regeling uitstallingen Wyckerbrugstraat, Stationsstraat-west en Rechtstraat
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente MAastricht 2006, artikel 2.1. 5.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-08-2004nieuwe regeling

08-06-2004

Gemeenteblad 2004, C. no 45

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ongehinderde doorgang voor voetgangers en regeling uitstallingen Wyckerbrugstraat, Stationsstraat-west en Rechtstraat

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

Als gevolg van de herinrichting van het kernwinkelgebied in het Stadsdeel Wyck worden nieuwe vergunningen uitgegeven voor terrassen en uitstallingen.

Het College heeft besloten als algemene richtlijn een ongehinderde doorgang voor voetgangers een breedte van 2 meter 50 langs de gevel aan te houden in de Wycker Brugstraat en het deel van de Stationsstraat tussen Lage Barakken en Wilhelminasingel.

Op een aantal plaatsen is dit door de inrichting van de straat fysiek niet mogelijk en wordt uitgegaan van een geringere maat.

Uitstallingen zullen niet meer aan de gevel (met uitzondering van portieken) geplaatst mogen worden, maar in de voorzieningenstrook langs de rijweg.

Voor een aantal winkeliers zal gelden dat ter hoogte van hun gevel geen ruimte aanwezig is om nog uitstallingen te plaatsen. Deze winkeliers ontvangen hiervan individueel bericht.

De beschikbare ruimte voor de terrassen is over het algemeen ongewijzigd gebleven, gevelterrassen zijn echter niet meer toegestaan.

In één geval is echter onvoldoende ruimte om de volledige terrasomvang van voor de herinrichting te handhaven. In dit individuele geval is besloten om bij wijze van experiment voor de tijd van 1 jaar toe te staan dat het terras buiten de reguliere winkeltijden zodanig wordt uitgebreid dat voor de voetganger minimaal een doorgang van 1 meter 50 resteert.

Één ondernemer in de Wycker Brugstraat heeft toestemming om winkelwaren buiten te stallen. Zijn vergunning zal voorlopig niet worden ingetrokken in afwachting van mogelijke alternatieven.