Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Grondprijzenbrief 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGrondprijzenbrief 2017
CiteertitelGrondprijzenbrief 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling is bekendgemaakt in 1Maastrcht d.d. 29 juni 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-201701-03-2018nieuwe regeling

30-05-2017

gmb-2017-121996

Tekst van de regeling

Intitulé

Grondprijzenbrief 2017

 

In onderstaande grondprijzenbrief worden per functie normgrondprijzen en vastgestelde grondprijzen voor plannen in exploitatie onderscheiden. Indien geen normgrondprijs dan wel vastgestelde grondprijs van toepassing is wordt de systematiek van grondprijsbepaling weergegeven. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de Nota Grondprijzen 2013 Gemeente Maastricht. De grondprijzen 2017 zijn niet geïndexeerd ten opzichte van de grondprijzen zoals genoemd in de Grondprijzenbrief 2016.

 

*Exclusief multifunctionele accommodaties.

**Bij koop boven goedkoop en markthuur wordt de normprijs voor goedkope woningbouw als

ondergrens gehanteerd.

 

Aldus vastgesteld door het colleger van burgemeester en wethouders van Maastricht d.d. 30 mei 2017.