Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Beleidsregels verlenen ontheffingen blauwe zone

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verlenen ontheffingen blauwe zone
CiteertitelBeleidsregels ter toetsing van ontheffingen van de parkeerduur blauwe zone Anndal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling is bekendgemaakt in VIAMaastricht d.d. 16 augustus 2018 en vervangt de beleidsregels ter toetsing van ontheffingen parkeerduur blauwe zone Annadal

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-2018nieuwe regeling

24-04-2018

gmb-2018-178590

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verlenen ontheffingen blauwe zone

Beleidsregels ter toetsing van ontheffingen van de parkeerduurontheffing blauwe zone Annadal.

 

Gezien het voorstel aan Burgemeester en Wethouders d.d. 24 april 2018;korr.no. 2018-12648;

 

 

Met dit besluit komt het besluit van 6 februari 2018 met dezelfde titel te vervallen.

 

Voorwaarden

De voorwaarden die nodig zijn om voor een ontheffing in aanmerking te komen, zijn zoveel mogelijk overeenkomstig de voorwaarden voor het verkrijgen van een parkeervergunning in de B-zone (betaald parkeren).

Een ontheffing is – behoudens ontheffingen voor bezoekers - kentekengebonden en geldig gedurende het hele kalenderjaar.

Ontheffing voor bewoners

 • 1.

  Per huishouden wordt één ontheffing verleend aan een bewoner:

  • a.

   die woonachtig is in de sector Annadal zoals hieronder aangeduid (zie kaartje en aangegeven straatnamen) en als zodanig staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente,

  • b.

   die deel uitmaakt van een huishouden en die kentekenhouder is.

 • 2.

  Indien een huishouden in deze sector bestaat uit 2 of meer meerderjarige bewoners kan er per huishouden een tweede ontheffing tegen meerprijs worden verleend zolang het aantal te verlenen ontheffingen in de sector nog niet is bereikt.Toelichting: Op het aantal ontheffingen in de sector zal een maximum worden ingesteld als evaluatie van de parkeerdruk in de sector daartoe aanleiding geeft. In dat geval is een ontheffing niet (meer) mogelijk. Als kader wordt hiervoor de raadsnota “Aanpassing beleidsnota Parkeren” van 1 november 2016 gehanteerd.

 

Ontheffing voor bedrijven

 • 1.

  Aan de eigenaar van een bedrijf of aan degene die zelfstandig een beroep uitoefent wordt een ontheffing verleend indien:

  • a.

   het bedrijf of degene die zelfstandig een beroep uitoefent staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op een adres gelegen in de sector Annadal, zoals hieronder aangeduid (zie kaartje en aangegeven straatnamen);

  • b.

   het kenteken op naam van de eigenaar of bedrijf staat geregistreerd.

 • 2.

  Aan de onder lid 1 bedoelde eigenaar van een bedrijf, die bij de KvK meerdere bedrijven op zijn naam heeft staan danwel als mede-eigenaar staat ingeschreven bij een bedrijf dat tevens gevestigd is op hetzelfde adres, alwaar reeds een ontheffing is verleend, wordt geen tweede ontheffing verleend.

 

Ontheffing voor woon-werkverkeer

 • 1.

  Het college kan een ontheffing voor woon-werkverkeer verlenen aan een natuurlijke persoon:

  • a.

   die werkzaam is bij een bedrijf gelegen in de sector Annadal, zoals hieronder aangeduid (zie kaartje en aangegeven straatnamen);

  • b.

   die niet woonachtig is in Maastricht;

  • c.

   die niet beschikt over een parkeergelegenheid;

  • d.

   waarvan het kenteken op naam van iemand uit het huishouden staat geregistreerd.

 

Ontheffing voor bezoekers:

 • 1.

  Per huishouden wordt één ontheffing voor een bezoeker van dat huishouden verleend :

  • a.

   die woonachtig is in de sector Annadal zoals hieronder aangeduid (zie kaartje en aangegeven straatnamen) en als zodanig staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente.

  • b.

   Die niet beschikt over een eigen parkeergelegenheid.

 • 2.

  Aan de eigenaar van een bedrijf of aan degene die zelfstandig een beroep uitoefent wordt één ontheffing verleend voor een bezoeker van dat bedrijf indien:

  • a.

   het bedrijf of degene die zelfstandig een beroep uitoefent staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op een adres gelegen in de sector Annadal;

  • b.

   het bedrijf niet beschikt over een eigen parkeergelegenheid.

 

Leges

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing dient leges betaald te worden. Deze kosten zijn eenmalig € 18,50 (huidig prijspeil) en dienen betaald te worden voor de administratieve afhandeling van de aanvraag “langdurige parkeerontheffing”. De parkeerontheffing zelf kost € 58,80 per jaar (prijspeil 2018) per ontheffing voor de 3 genoemde soorten ontheffingen. Dit tarief geldt eveneens voor de tweede ontheffing (prijspeil 2018).

 

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 24 april 2018.

 

De Secretaris,

P.J. Buijtels.

 

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake.