Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Aanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren.
CiteertitelAanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Aanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren zoals in werking getreden 21-05-2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR612778/CVDR612778_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201901-11-2019nieuwe regeling

17-06-2019

gmb-2019-187185

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren.

Veiligheid & Leefbaarheid / Beleid & Juridische Zaken / 2019-17075

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

 • gezien het besluit van de raad van 11 september 2018, nr. 84-2018 tot vaststelling van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018”,

 

 • gelet op artikel 2 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018”,

 

 • gezien artikel 72 van de ‘Mandaten Veiligheid en Leefbaarheid’ van de ‘Mandaatlijst Gemeente Maastricht, van februari 2012 en laatst gewijzigd maart 2018’ waarbij besloten is de bevoegdheid ´tot het aanwijzen van sectoren welke alleen bestemd zijn voor parkeren vergunninghouders, het vaststellen tijdstippen parkeren vergunninghouders en het vaststellen van het maximum aantal vergunninghouders per aangewezen gebied’ te mandateren aan de Teammanager Veiligheid en Leefbaarheid, en

 

 • Gelet op het besluit van 9 mei 2019 waarbij een maximum aantal van 150 te verlenen vergunningen voor woon-werkverkeer is vastgesteld welke verleend worden op grond van artikel 7 lid 2 van de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018.

 

 

BESLUITEN:

 

 • I.

  In te trekken hun besluit van 9 mei 2019, corr.nr: 2019-13617, inzakeWijzigingen vergunninghoudersparkeren in relatie tot uitbreiding Autodate;

 • II.

  Aan te wijzen als sector waar vergunninghoudersplaatsen c.q. combi-parkeerplaatsen aanwezig zijn als bedoeld in de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018”;

 •  

1.

Centrum-West

Statenkwartier – Boschstraatkwartier – Kommelkwartier - Binnenstad (voorheen City) - Jekerkwartier zuid.

De sector wordt omsloten door: noordelijk deel Maasboulevard - Boschstraat (gedeelte ten zuiden van de aansluiting met Maasboulevard) - Achter de Barakken – Maagdendries - Westzijde kruispunt Cabergerweg/Frontensingel (tussen Statensingel en Maagdendries) - oostzijde Statensingel - dwars over rotonde Kon. Emmaplein - oostzijde Hertogsingel - dwars over rotonde Tongerseplein - n/o zijde Prins Bisschopsingel - via de stroom van de Jeker in z/o richting door het Aldenhofpark tot aan Heksenstraat – Heksenstraat - Zwingelput-brug over de Jeker - Sint Hubertuslaan (ten noorden van Prins Bisschopsingel) - Prins Bisschopsingel (noordzijdetussen Sint Hubertuslaan en de Maas) - Maas (in noordelijke richting).

2.

Centrum-Oost

Wyck west - Wyck oost - Sint Maartenspoort zuid - Duitsepoort noord/Heugemerweg noord. De sector wordt omsloten door: Maas – Wycker Grachtje – Hoge Barakken – Hoogbrugplein – noordzijde Akerstraat - Heugemerweg (gedeelte ten noorden van Sphinxlunet ) - noordzijde Sphinxlunet (gedeelte tussen Heugemerweg en Duitsepoort) - Duitsepoort (gedeelte ten noorden van Sphinxlunet) – Spoorweglaan – Stationsplein –Parallelweg - Sint Antoniuslaan - Franciscus Romanusweg (tussen Sint Antoniuslaan en Wilhelminasingel) -Wilhelminasingel richting Maas - Maas (in zuidelijke richting).

3.

Sint Maartenspoort-Noord

De sector wordt omsloten door: Sint Antoniuslaan (maakt geen del uit van het gebied) – F. Romanusweg (gedeelte vanaf St. Antoniuslaan tot na het tankstation) – Antonius Bieleveltstraat (denkbeeldig doorgetrokken tot aan spoort ) – spoor.

4.

Heugemerveld

De sector wordt omsloten door: Heugemerweg (gedeelte te zuiden van de Sphinxlunet – Reinier Nafzgerstraat-Alphons Ariënsstraat – Spoorlijn ten oosten van Bloemenweg – Sphinxlunet (zuidzijde) voorzover gelegen tussen spoorlijn/Heugemerweg (maakt geel deel uit van gebied)

5.

Wyckerpoort

De sector wordt omsloten door: Meerssenerweg – Generaal Simpsonstraat (tot aan Old Hickoryplein) – Old Hickoryplein – Prof. Quixstraat – Old Hickoryplein – Prof. Kernstraat - Professor Cobbenhagenstraat - Noormannensingel en Koningsplein (westzijde A2)-Scharnerweg-Oranjeplein (westzijde) - Nassaulaan (westzijde) – Europaplein - J.F. Kennedysingel -Sint Gerardusweg - Sint Gerarduspad – Heerderweg - Meerssenerweg.

6,

Mariaberg

De sector wordt omsloten door: noordzijde Tongerseweg (tussen Javastraat / Tongerseplein) - n/w zijde Tongerseplein (tussen Tongerseweg / Hertogsingel) - westzijde Hertogsingel (tussen Tongerseplein / Koningin Emmaplein) - z/w zijde Koningin Emmaplein (tussen Hertogsingel / Sint Annalaan) - zuidzijde Sint Annalaan (tussen Koningin Emmaplein / Sint Annadal) - oostzijde Sint Annadal (tussen Sint Annalaan/Brouwersweg) - Brouwersweg (tot aan Florasingel) - Florasingel - noordzijde Tongerseweg.

7.

Villapark-Sint Pieter-Jekerdal

De sector wordt omsloten door: Prins Bisschopsingel (zuidelijke ventweg) – Jekerweg – Wijngaardstraat - Laan van Brunswijk - Mergelweg (tussen de aansluiting met Laan van Brunswijk en Luikerweg) – Luikerweg – Sebastianenweg –Plateauweg – Recollectenweg – Bergweg - Burgemeester Ceulenstraat – Papenweg - Lage Kanaaldijk (tot aan Ursulinenweg) - dwars over de Maasboulevard richting Sint Pietersluisweg – Blekerij - J.F. Kennedybrug - Prins Bisschopsingel (zuidelijke ventweg).

8

Brusselsepoort

De sector wordt omsloten door: N/w zijde Koningin Emmaplein (tussen Statensingel en Sint Annalaan) - noordzijde Sint Annalaan - Rotonde Sint Annadal/Sint Annalaan - Sint Annadal – Becanusstraat - Dokter Bakstraat – rotonde - Beeldsnijdersdreef (oostzijde) - Porseleinstraat (ootzijde) - Nobellaan (oostzijde) - Fagotstraat (zuidzijde|) –rotonde – Brusselseweg – Bastionstraat – Ravelijnstraat – Halvemaanstraat – Ravelijnstraat – Erfprinsbastion -Acht Zaligheden - Pastoor Habetsstraat - westzijde Statensingel.

9.

Randwyck-Zuid

De huisnummers gelegen aan: Gandhiplein / Bolivardomein / M.L. Kingdomein (huisnrs. 19, 20 en 22) / Lincolndomein (huisnr. 1)

10.

Scharn

De sector wordt omsloten door: Scharnerweg (tussen A2 en rotonde Sibemaweg) – Sibemaweg – Mockstraat -Secretaris Wijnandsstraat – Mockstraat - rotonde Sibemaweg - Adelbert van Scharnlaan - Nassaulaan (oostzijde A2) - Oranjeplein (oostzijde A2) - Scharnerweg.

11.

Biesland

De sector wordt omsloten door: Tongerseweg (zuid gedeeltevan de weg t/m Aramislaan) - Aramislaan - Cannerweg –Musketiersplein - Cannerweg - Bieslanderweg - Cannerweg – Tongerseweg.

12.

Wittevrouwenveld

De sector wordt omsloten door: Scharnerweg (maakt geen onderdeel uit van deze sector) - Koningsplein (ooszijde A2) -President Rooseveltlaan (oostzijde A2) - Lourdesplein (maakt geen onderdeel uit van deze sector) – Voltastraat – Hennequinstraat (39-41A/B) – Voltastraat - Marconistraat – Franklinstraat – Frankenstraat – Eburonenweg - Scharnerweg (maakt geen onderdeel uit van sector).

13.

Boschpoort

De sector wordt omsloten door: Bosscherweg (vanaf huisnr 185 tot 235) –Gebroeders van Limburgstraat - Henri du Montstraat - Pierre Kerstenstraat - Voedingskanaalweg (helemaal) - Bosscherweg.

 

III Aan te wijzen de binnen vorengenoemde sectoren Centrum-west en Centrum-oost gelegen weggedeelten waarvan de parkeerplaatsen bestemd zijn voor vergunninghouders bewoners en bedrijven (tenzij dit anders is aangegeven).

 

De aanwijzing als exclusieve vergunninghoudersplaats geldt dagelijks, gedurende 24 uur.

 

De aanwijzing als combi-parkeerplaats geldt tijdens de uren dat betaald parkeren van kracht is.

 

1.Centrum-West

Academieplein (eerste vier plaatsen aan de rechterzijde, komende vanaf de Kakeberg)

Keizer Karelplein (oostzijde gelegen tussen Oude Tweebergenpoort en Sint Servaasklooster)

Achter de Barakken

alle parkeerplaatsen combi, behalve de parkeerplaats gelegen tegenover huisnummer 25 t.b.v. van het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “autodate” en de twee gehandicaptenparkeerplaatsen.

Kleine Gracht

Achter de Molens -zuid-/westzijde in het verlengde van Klein Grachtje t.h.v. aansluiting Grote Looiersstraat -oostzijde nabij nrs 5 en 7

Kleine Looiersstraat

Achter de Oude Minderbroeders (zuidzijde)

Kommelstraat (combi)

Aldenhofpark

Kruisherengang (combi)

Bassin (oostzijde Bassin in het verlengde van de van Hasseltkade)

Laagfrankrijk (tussen Statensingel en Herbenusstraat)

Batterijstraat

Nieuwenhofstraat (noordzijde/zijde bebouwing woningen)

Begijnenstraat (noord-/westzijde vanaf Sint Pieterstraat)

Polvertorenstraat -zuidzijde tussen Hertogsingel en oostelijk gedeelte van Polvertorenstraat (combi) -oostzijde tussen Tongerseweg en noordelijk deel van Polvertorenstraat.

Bogaardenstraat

Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg: noordzijde tussen St Lambertuslaan / St Pieterskade (combi))

Boschstraat (beide zijden tussen Sint Catharinastraat en Achter de Barakken)

Prins Hessen Casselstraat (combi)

Breulingstraat (beide zijden tussen Bogaardenstraat en Batterijstraat)

Sint Bernardusstraat (westelijk gedeelte tussen A. de O. Minderbroeders en Helpoort)

Brusselsestraat (combi)

Sint Catharinastraat

Calvariestraat (combi)

Sint Hubertuslaan -tussen Prins Bisschopsingel en splitsing Henri Hermanspark/van Heylerhofflaan -combiparkeren aan zijde kazerne en uitsluitend vergunninghouders aan zijde woningen 1 t/m 26

Capucijnengang (zuidzijde vanaf de Bogaardenstraat tot pand huisnr 7)

Sint Jacobstraat (oostzijde)

Capucijnenstraat -tussen Apostelengang en Capucijnengang (vergunninghoudersplaatsen) -overige parkeerplaatsen combi

Sint Lambertuslaan (tussen van Heylerhofflaan / Prins Bisschopsingel (combi))

De Bosquetplein

Sint Nicolaasstraat (beide zijden vergunninhoudersplaatsen behalve tussen Jekerstraat en Brusselsestraat (combi))

Eksterstraat (beide zijden vanaf Het Bat naar Houtmaas)

Sint Pieterskade (tussen Poort Waarachtig en van Heylerhofflaan westzijde tussen v.Heylerhofflaan / P.Bisschopsingel (combi))

Ezelmarkt oostzijde (oneven huisnrs)

Sint Servaasbolwerk -westzijde vanaf Calvariestraat tot Polvertorenstraat en - de meest n/o gelegen parkeerplaats t.b.v. van het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “autodate”.

Grote Gracht zuidzijde tussen Statenstraat en Brusselsestraat (combi)

Sint Servaasklooster -oostzijde vanaf Keizer Karelplein tot de aansluiting met de zuidelijke rijbaan van het Henric van Veldekeplein -westzijde t.h.v. de aansluiting met Bouillonstraat

Grote Looiersstraat

Sint Teunisstraat

Heksenstraat meest z/w gedeelte (1 plaats)

Statensingel (oostzijde, combi)

Henric van Veldekeplein -zuidzijde vanaf Sint Servaasklooster tot aan nr 31 -gestoken plaatsen tegenover de ingang van de Kanunnikencour

Statenstraat (de laatste 3 van de 4 parkeerplaatsen vanaf lantaarnpaal richting Grote Gracht)

Henri Hermanspark alle parkeerplaatsen combi, behalve de parkeerplaats gelegen op de hoek Sint Hubertuslaan / Henri Hermanspark tegenover perceel H. Hermanspark nr 4 t.b.v. van het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “autodate”.

Tongerseplein (oostzijde tussen Hertogsingel en Aldenhofpark (combi))

Herbenusstraat beide zijden vergunninghoudersplaatsen, behalve: -oostzijde tussen Brusselsestraat en Zakstraat (combi) -westzijde tussen Zakstraat en Kazemattenstraat (combi) -oostzijde tussen Kazemattenstraat en Hoogfrankrijk (combi) -westzijde tussen Laagfrankrijk en nr 84 (combi)

Tongersestraat -zuidzijde tussen Abtstraat en Patersbaan -noordzijde tussen Patersbbaan en Polvertorenstraat (combi)

Hertogsingel -oostelijke ventweg tussen Kon. Emmaplein en Calvariestraat -oostelijke ventweg tussen Calvariestraat en Polvertorenstraat (combi)

Tongerseweg beide zijden tussen Polvertorenstraat en Tongerseplein (noordzijde is combi)

Het Bat

Uitsluitend de plaats voor nummer 12, het derde vak vanaf de hoek, naast de 2 parkeerplaatsen voor elektrisch laden. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

Uitbelderstraat

Hoogfrankrijk

Van Hasseltkade -ten noorden van Maastrichter Grachtstraat, beide zijden -twee plaatsen tegenover huisnummer 19 t.b.v. het exclusief gebruik van huisarts en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord “arts”

Houtmaas (het westelijk middengedeelte)

van Heylerhofflaan (combi)

Jekerstraat

Vijfkoppen -beide zijden -tegenover het Pesthuis en op bruggetje over de Jeker

Kakeberg

Vrijthof (westzijde vanaf zijde Keizer Karelplein tot aan de Hoofdwacht, beide zijden van de rijbaan)

Kapoenstraat (meest noord-/oostelijk gedeelte)

Witmakersstraat (noordelijk gedeelte ten westen van Hondstraat)

Kazemattenstraat

Zakstraat (beide zijden vergunninghoudersplaatsen, behalve westelijk gedeelte tussen Brusselsestraat en Herbenusstraat (combi))

 

 

2a. Centrum-Oost (vergunninghouders bewoners)

Akerstraat -noord, tussen Wilhelminasingel en Spoorweglaan

Franciscus Romanusweg

Uitsluitend de 7e plaats komende vanaf de Oeverwal richting Franciscus Romanusweg aan de zijde van de Maas. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate".

Alexander Battalaan

Parallelweg -westzijde tussen Theodoor Schaepkensstraat en Sint Antoniuslaan. -westzijde tussen Stationsstraat en Sint Maartenslaan -uitgesloten is de parkeerplaats op de Parallelweg t.h.v. nr 33. Deze is bestemd t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “autodate”.

Antoon Lipkensstraat (noord-westzijde)

Rechtstraat -tussen Wycker Brugstraat en Wilhelminasingel

Bourgognestraat

Ruiterij

Coclersstraat -tussen Sterreplein en Tischbeinstraat/van den Berghstraat.

Sint Antoniuslaan -zuidzijde, voorzover gelegen tussen F.Romanusweg en Parallelweg. -noord-/west zijde vanaf F.Romanusweg (6 parkeerplaatsen).

Duitsepoort -beide zijden van de verbindingsweg tussen Heugemerweg en Duitsepoort. -westzijde tussen Heugemerweg en Sphinxlunet.

Sint Maartenslaan

Franciscus Romanusweg (tussen Sint Maartenslaan en Wilhelminasingel)

Sint Maartenspoort

Heugemerweg -tussen Sphinxlunet en Akerstraat

Spoorweglaan (tussen Akerstraat en Stationsstraat)

Hoogbrugplein

Sterreplein -noord-/oostzijde tussen Membredestraat en Coclersstraat. -zuid-/oostzijde tussen Coclersstraat en Turennestraat. -noord-/westzijde tussen Membredestraat en L. Loyensstraat. -zuid-/west zijde tussen L. Loyensstraat en M. Wijnandsstraat. -zuidzijde tussen M. Wijnandsstraat en Turennestraat.

Hoogbrugstraat

Tischbeinstraat

Lage Barakken

Theodoor Schaepkensstraat -noordzijde tussen Turennestraat en Parallelweg

Louis Loyensstraat -noordzijde, even huisnummers

Turennestraat -noord-/oostzijde tussen Sterreplein en Th. Schaepkensstraat. -zuid-/oostzijde tussen Th. Schaepkensstraat en St Maartenslaan. –noord-/westzijde tussen Sterreplein en Antoon Lipkensstraat.

Lyonnetstraat -zuid-/westzijde en noord-/oostzijde

Van den Berghstraat

Mattias Wijnandsstraat -zuid-/oostzijde tussen Wilhelminasingel en Lyonnetstraat. -noord-/oostzijde tussen Lyonnetstraat en Sterreplein. -westzijde/

Wilhelminasingel behalve de meest zuidelijk gelegen plaats op de westelijke ventweg (oostzijde) tegenover huisnummer 110. Deze is gereserveerd voor het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “autodate”.

Membredestraat

Wycker Grachtstraat

 

 

2b. Centrum-Oost (vergunninghouders bedrijven)

Akerstraat- noord (tussen Spoorweglaan en Alexander Battalaan)

Sint Maartenspoort

Franciscus Romanusweg (tussen Sint Maartenslaan en Wilhelminasingel)

Spoorweglaan (tussen Akerstraat en Bourgognestraat)

Hoogbrugstraat

Wilhelminasingel

Oeverwal

E-laad parkeerplaatsen Centrum-Oost

Ruiterij

 

 

IV Aan te wijzen de binnen genoemde sectoren Sint Maartenspoort, Heugemerveld, Wyckerpoort, Mariaberg, Villapark-Sint Pieter-Jekerdal, Brusselsepoort, Randwyck-zuid, Scharn, Biesland en Wittevrouwenveld gelegen weggedeelten waarvan de combi-parkeerplaatsen bestemd zijn voor vergunninghouders bewoners en bedrijven.

- De aanwijzing als combi-parkeerplaats geldt tijdens de uren dat betaald parkeren van kracht is.

-maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur

-koopzondagen van 12.00 tot 18.00 uur

-donderdag en overige koopavonden tot 21.00 uur

 

3. Sint Maartenspoort-Noord

Albertiplein

Gebroeders Hermansstraat

Schildersplein

Antonius Bieleveltstraat

Hertellplein

Valentijn Clotsstraat

Franciscus Romanusweg (gedeelte vanaf Sint Antoniuslaan tot 10 meter na het tankstation)

Karel de Vogelstraat

 

 

4. Heugemerveld

Aalm. Roumenplein

Hubert Parisstraat

Mgr. Poelsplein

Aalm. Roumenstraat

Jonkheer Ruysstraat

Mgr. Poelsstraat

Aalm.Verheggenplein

Kardinaal van Rossumplein (behalve de plaatsen gelegen tussen de aansluiting met de Baron van Hövellstraat en nr 56 en La Belletsa)

Mgr. Schrijnenstraat

Aalm.Verheggenstraat

Kardinaal van Rossumstraat

Paus Johannes 23 straat

Alfons Ariënsstraat (alle parkeerplaatsen combi, behalve de parkeerplaats tegenover huisnummer 104 t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “autodate”).

Kolpingstraat

Paus Leo XIII Plein

Baron van Hövellstraat

Leo Moonenstraat

Paus Leo XIII Straat

Bloemenweg (alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/w gelegen parkeerplaats tegenover huisnummer 38 t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “autodate”).

Minister Aalbersestraat

Peerboltestraat

Heugemerweg (ten zuiden van Sphinxlunet)

Minister Talmastraat

Renier Nafzgerstraat

 

5. Wyckerpoort

Generaal Simpsonstraat (tussen Meerssenerweg en Old Hickoryplein)

Prinsesselaan

Prof. Pasmansstraat

Heerderweg, behalve de plaatsen gelegen op het plein voor de bouwmarkt (praxis)

Prof. van Benedenstraat

Prof. Pieter Willemsstraat

Heerderdwarsstraat

Prof. Cobbenhagenstraat

Prof. Roerschstraat

Koepelstraat

Prof. Crahaystraat

Prof. Scholsstraat

Koningsplein (westzijde A2)

Prof. Dumoulinstraat

Prof. Thomassenstraat

Meerssenerweg (Scharnerweg tot en met huisnr 362 westzijde en nr 145 ABC oostzijde / Generaal Simpsonstraat), exclusief MOSA parkeerterrein en de parkeerplaatsen ter hoogte van de winkels voor huisnummer 287B.

Prof. Henketplein

Scharnerweg (tussen spoor en A2)

Nassaulaan (westzijde A2)

Prof. Kernstraat

Sint Gerardusweg

Noormannensingel

Prof. Martensstraat

Thorbeckeplantsoen

Old Hickoryplein

Prof. Moserstraat

Waldeck Pyrmontstraat

Oranjeplein (westzijde A2)

Prof. Mullerstraat

 

Prinsenlaan

Prof. Nypelsstraat

 

 

 

 

6. Mariaberg

Aert van Trichtweg

Florasingel

Proosdijweg

Akeleistraat

Gebroeders Moorsweg

Ranonkelstraat

Ambachtsweg

Gentiaanstraat

Resedastraat

Andoornstraat

Gerard van Wermweg

Ringovenweg

Andre Severinweg

Gildenweg

Rozenstraat

Anemonenstraat

Hertogsingel (westzijde)

Seringenstraat

Anjelierenstraat

Heimoweg

Sint Annadal (oostzijde tussen St. Annalaan en Brouwersweg)

Asterstraat

Hyacintenstraat

Sint Annalaan (zuidzijde tussen Kon. Emmaplein en rotonde St Annadal)

Begoniastraat

Koningin Emmaplein (z/w zijde tussen Hertogsingel/St Annalaan)

Tongerseplein (n/w zijde tussen Tongerseweg en Hertogsingel)

Brandenburgerplein

L. van Middelhovenweg

Tongerseweg (noordzijde tussen Tongerseplein en Javastraat)

Brandenburgerweg

Marjoleinstraat

Tulpenstraat

Brouwersweg (tussen Volksbondweg en Florasingel)

Meester Ulrichweg

Willem Vliegenstraat

Chrysantenstraat

M.G.Borgesiusplantsoen

Volksplein

Elisabeth Strouvenlaan

Orchideeënstraat

Volksbondweg

Fatimaplein

Pastoor Wijnenweg

Weryweg

 

7. Villapark –Sint –Pieter-Jekerdal

Aylvalaan

Luikerweg (tot aan Mosasaurusweg)

Sebastianenweg

Bergweg

Mergelweg (tussen de aansluiting met Laan van Brunswijk en Luikerweg, behalve de parkeerplaatsen voor Palestra, ter hoogte van huisnummer 40B.)

Sint Amandusstraat

Blekerij

Mosasaurusweg

Sint Hubertuslaan (ten zuiden van Prins Bisschopsingel)

Burg. Ceulenstraat

Notgerusweg

Sint Lambertuslaan (ten zuiden van Prins Bisschopsingel)

Gardeniersstraat

Observantenweg

Sint Monulphusweg

Glacisweg, behalve de gestoken plaatsen voor de winkels (nr 30) en 3 plaatsen voor supermarkt (nr 21 t/m 25)

Papenweg

Sint Maternusstraat, behalve de strook naast bakkerij/slager op nr 2b

Graaf van Waldeckstraat

Parkweg

Sint Pieterskade (ten zuiden van Prins Bisschopsingel)

Henri Govaertsweg

Pastoor Kribsweg

Sint Pietersluisweg

Hoge Kanaaldijk (vanaf St. Lambertuslaan tot Burg. Ceulenstraat)

Pater Lemmensstraat alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats bij de splitsing met de St Hubertuslaan t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

Sint Rochusweg

Jekerschans

Perroenweg

Sint Willibrordusstraat

Jekerweg

Plateauweg

Tuindersstraat

Kalfstraat

Plenkershoven

Viertorenstraat

Laan van Brunswijk.

Hier geldt betaald parkeren van maandag t/m vrijdag van 08:00- 17:00 uur, zaterdag en koopzondagen van 12:00-17:00 uur en op donderdagen en overige koopavonden tot 21:00 uur.

Prins Bisschopsingel (zuidelijke vent weg tussen St Hubertuslaan en Maas)

Wijngaardstraat

Lage Kanaaldijk (vanaf St. Lambertuslaan tot Urselinenweg)

Recollectenweg (tussen Observantenweg en Plateauweg)

Wilgenlaan

 

8. Brusselsepoort

Acht Zaligheden

Eenhoornsingel

Orleansstraat

Aesculaapstraat

Erfprinsbastion

Pastoor Delruellestraat

Antoon van Elenstraat

Factorijstraat

Pastoor Habetsstraat

Artsenijstraat

Fagotstraat (zuidzijde)

Porselijnstraat (oostzijde)

August Flamentstraat

Fons Olterdissenstraat

Ravelijnstraat

Bastionstraat

Franquinetstraat

Sint Annadal (n/o zijde)

Becanusstraat

Federikbastion

Sint Annalaan (noordzijde)

Beeldsnijdersdreef (oostzijde)

Furniusstraat

Sint Lucassingel

Bilserbaan

Halvemaanstraat

Sint Odastraat

Brusselseweg (gedeelte tot Fagotstraat)

Holsteinbastion

Vaubanstraat

Christiaan Sterckstraat

Joseph Hollmanstraat

Via Regia (tussen sint Annadal en rotonde Porseleinstraat/Nobellaan)

Clavareaustraat

Laag Frankrijk (ten westen van Statensingel)

Via Regia, alle parkeerplaatsen combi, behalve de n/o gelegen plaats tussen Dokter van Kleefstraat en Vic Reindersstraat, welke gereserveerd is voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onderbord) “Autodate”.

Condestraat

Laurent Polisstraat

Vic. Reindersstraat

Dokter Bakstraat

Mariabastion

Victor de Stuersstraat

Dauphinstraat

M. van Coehoornstraat

Weustenraadstraat (straatgedeelte)

Dokter van Kleefstraat

Nobellaan (oostzijde)

 

Edmond Jasparstraat

Orleansplein

 

 

9. Randwyck-Zuid

Gandhiplein (gedeelte tussen de nrs. 1-11 en 16-18)

Bolivardomein

 

10. Scharn

Adelbert van Scharnlaan (westzijde tot aan rotonde Sibemaweg)

Mockstraat

Regentesselaan

Attilaweg

Nassaulaan (oostzijde A2)

Scharnerweg (tussen A2 en rotonde Sibemaweg)

Heerder Groenweg

Oranjeplein (oostzijde A2)

Secretaris Wijnandsstraat

Hunnenweg

Prins Mauritslaan (tussen A2 en Sibemaweg)

Sibemaweg (noordgedeelte tot aan rotonde met A.v.Scharnlaan)

Alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats nabij de rotonde t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

 

11. Biesland

Anjoulaan

Cannerweg (t/m huisnr 302)

Porthoslaan

Aramislaan

Castelmorelaan

Sint Gerlachusweg

Arcadiastraat

Champs Elyseesweg

Sint Theresiaplein

D’Artagnanlaan

Gardelaan

Tongerseweg (zuid gedeelte vanaf Tongerseplein tot aan Aramislaan)

Athoslaan

Gascognelaan

Trianonstraat

Bieslanderweg (tussen Tongerseweg en Cannerweg)

Navarralaan

Trocaderostraat

 

 

12. Wittevrouwenveld

Eburonenweg

Franklinstraat

Marconistraat

Edisonstraat

Hennequinstraat (voor huisnummers 39 – 41A/B)

President Rooseveltlaan (oostzijde A2tussen Voltastraat en Frankenstraat)

Frankenstraat, huisnummers: even 118 t/m 200 – oneven 139 t/m 207 AB), behalve de plaatsen gelegen voor even huisnummers 118C t/m 138 en oneven huisnummers 139B t/m 153B.

De plaats tegenover huisnummer 51, het eerste vak rechts komende vanaf de Czaar Peterstraat/Koning Clovisstraat, is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

Koningsplein (oostzijde A2)

Voltastraat -beide zijden van de straat voor de huisnummers 42 t/m 50. -de twee plaatsen t.h.v. huisnrs 32-34 t.b.v. het exclusief gebruik van huisarts en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord arts.

 

13. Bosscherpoort

Bosscherweg (vanaf huisnummer 185 t/m 235)

Goltziusstraat

Pierre Kerstenstraat

Frederic Stroekenstraat

Henri du Montstraat

Van Eyckstraat

Gebroeders van Limburgstraat

Lodewijk de Bisschopstraat

Voedingskanaalweg

 

14. Overig

Drenckgaard

de plaats tegenover nummer 53. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

Bellefroidlunet

De plaats tegenover appartementencomplex met huisnummers 20A t/m 22F, het eerste vak links vanaf de Zeguerslunet. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

V Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019

 

 

Maastricht, 17 juni 2019.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Teammanager Beleid en Juridische Zaken V&L,

 

 

Mr. S.M.E. Houben