Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Beleidsregel stedenbouwkundig kader Retailpark Belvédère 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel stedenbouwkundig kader Retailpark Belvédère 2019
CiteertitelBeleidsregel stedenbouwkundig kader Retailpark Belvedere 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregel stedenbouwkundig kader Retailpark

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling is reeds bekend gemaakt in VIAMaastricht d.d. 25 juli 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-2019nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-230815

volgno. 77-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel stedenbouwkundig kader Retailpark Belvédère 2019

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 mei 2019, organisatieonderdeel BO Ruimte, no. 2019-14882;

 

BESLUITEN:

 

 

Tot vaststelling van de beleidsregel stedenbouwkundig kader Retailpark Belvédère 2019 volgens externe bijlage.

(Technisch niet mogelijk om dit bestand hieronder te plaatsen.)

 

 

 

Aldus besloten door de Raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 18 juni 2019

De Griffier,

J.L.L. Goossens.

De Voorzitter,

J.M. Penn-te Strake.