Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Molenwaard 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Molenwaard 2013
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Molenwaard 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegev

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201315-01-2015Nieuwe regeling

15-01-2013

Het Kontakt, 17 janauri 2013

Mozard28355

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Molenwaard 2013

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 18 december 2012;

 

Gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de bepalingen in de Gemeentewet;

 

besluit:

 

Vast te stellen de volgende Verordening:

 

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2013

Artikel 1
 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b en 62 van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3
 • 1.

  De verordeningen Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in op 1 januari 2013.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Molenwaard (Verordening GBA).

   

Besloten in de openbare raadsvergadering van 15 januari 2013.

 

De griffier, De voorzitter,

 

Drs. T.W. Kanters D.R. v.d. Borg