Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Beleidsregels Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Molenwaard
CiteertitelBeleidsregels Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffen verordening Molenwaard 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-201329-09-2014Nieuwe regeling

21-05-2013

Het Kontakt, 6 juni 2013

Mozard50041

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Molenwaard

Het college van de gemeente Molenwaard,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Molenwaard;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Molenwaard;

 

B E S L U I T:

 • I.

  In te trekken de Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening 2011 van de voormalige gemeente Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland.

 • II.

  Vast te stellen de volgende Beleidsregels Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Molenwaard.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
 • In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

  • a.

   verordening: Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Molenwaard;

  • b.

   inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kga-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

  • c.

   inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een (ondergrondse)verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties
  • 1.

   Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Reinigingsdienst Waardlanden gevestigd te Gorinchem.

  • 2.

   Reinigingsdienst Waardlanden kan andere inzamelaars aanwijzen voor de inzameling van afvalstoffen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling
 • De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

  • 1.

   groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

  • 2.

   klein gevaarlijk afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KGA-lijst van het ministerie van VROM;

  • 3.

   (verpakkings-)glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

  • 4.

   oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

  • 5.

   kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

  • 6.

   textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

  • 7.

   elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

  • 8.

   bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, keramiek, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

  • 9.

   afvalhout: hout dat schoon is en herbruikbaar;

  • 10.

   verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

  • 11.

   metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

  • 12.

   grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

  • 13.

   asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

  • 14.

   glas;

  • 15.

   banden: schone banden van motoren, en personenauto’s, zonder velgen;

  • 16.

   dakleer: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingsmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen dit is inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt;

  • 17.

   gasflessen: gasflessen en (overige) drukhouders;

  • 18.

   brandblussers;

  • 19.

   grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

  • 20.

   huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen
 • Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • a.

   voor restafval van huishoudens een minicontainer voor de gebruiker van één perceel of een verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen; specifiek zijn de volgende verzamelcontainer locaties bedoeld voor bijgenoemde adressen:

   • a.

    Bleskensgraaf, alle adressen in het complex Graafzicht;

   • b.

    Bleskensgraaf, Lindenstraat 6a t/m h en 8a t/m d;

   • c.

    Goudriaan, v Gentstraat t.b.v. nrs. 5a, 7, 7a, 9, 9c en 11;

   • d.

    Goudriaan, Wetering t.b.v. nrs 13, 15, 17 en 19;

   • e.

    Goudriaan, Van der Hoevestraat 5 t/m 17 oneven;

   • f.

    Molenaarsgraaf, Dorpsstraat t.b.v. nrs. 20 t/m 27;

   • g.

    Oud-Alblas, Emmalaan t.b.v. Oranjelaan nrs. 3 t/m 18 even en oneven;

   • h.

    Oud-Alblas, Boudet van Damstraat 2 t/m 62 even;

   • i.

    Langerak, van den Boetzelaerlaan 21 t/m 31 oneven;

   • j.

    Nieuwpoort, Hoogstraat 68 t/m 68e;

   • k.

    Nieuwpoort, Binnenhaven 5 en 7;

   • l.

    Nieuwpoort, Singel 1, 2, 3, 4 en 9;

   • m.

    Nieuwpoort, Vlietzicht geheel (wooncomplex Vijverhof);

   • n.

    Groot-Ammers, Kievitsweer 30 t/m 42 even;

   • o.

    Groot-Ammers, Eiberplantsoen 1 t/m 12;

   • p.

    Groot-Ammers, Flohillstraat geheel;

   • q.

    Groot-Ammers, Prinsenhof geheel;

   • r.

    Groot-Ammers, appartementencomplex Hof I;

   • s.

    Groot-Ammers, appartementencomplex Hof II;

   • t.

    Groot-Ammers, Wilhelministraat 2a t/ 2e;

   • u.

    Groot-Ammers, Kerkstraat, appartementencomplexen Backerstaete en Pastorij;

   • v.

    Groot-Ammers, Molenkade geheel;

   • w.

    Streefkerk, Kooipad 14 t/m 40;

   • x.

    Streefkerk, beide appartementencomplexen van de Strevenaer;

   • y.

    Streefkerk, De Bongerd 1 t/m 45 oneven;

   • z.

    Kinderdijk, Schansweg be t.b.v. nrs. 2 t/m 20 en Molenstraat 119 t/m 135;

   • aa.

    Kinderdijk, Overwaard t.b.v. nrs. 1 t/m 11;

   • bb.

    Kinderdijk, Nederwaard t.b.v. nrs. 2 t/m 11;

   • cc.

    Nieuw-Lekkerland, Boeierstraat 58 t/m 92 even;

   • dd.

    Nieuw-Lekkerland, Hoogaarslaan 35 t.b.v. nrs. 29, 29 a t/m 39, 39a oneven;

   • ee.

    Nieuw-Lekkerland, Hoogaarslaan 51 t.b.v. nrs. 45, 45a t/m 55, 55a oneven;

   • ff.

    Nieuw-Lekkerland, Van Vlietstraat t.b.v. nrs. 1, 1a t/m 15, 15a oneven;

   • gg.

    Nieuw-Lekkerland, Wip/Standerdmolen t.b.v. 55 t/m 85 oneven;

   • hh.

    Nieuw-Lekkerland, Watervluchtmolen t.b.v. nrs. 58 a,b,c en 60 a,b, c;

   • ii.

    Nieuw-Lekkerland, Jaap de Jongstraat t.b.v. nrs. 2 t/m 40 even;

   • jj.

    Nieuw-Lekkerland, Den Hoedstraat t.b.v. nrs. 24 t/m 46 even;

   • kk.

    Nieuw-Lekkerland, Potstraat t.b.v. nrs. 2 t/m 20 even;

   • ll.

    Nieuw-Lekkerland, Bovenkruier t.b.v. nrs. 20 t/m 24 even;

   • mm.

    Nieuw-Lekkerland, Adriaan Heynisstraat t.b.v. Mr. Bouwmanstraat 2 t/m 12;

   • nn.

    Nieuw-Lekkerland, Purperreiger t.b.v. nrs. 34 t/m 40c even;

  • b.

   voor GFT-afval van huishoudens een minicontainer voor de gebruiker van één perceel;

  • c.

   voor klein gevaarlijk afval op verzoek een kga-box;

  • d.

   voor oud-papier en karton van huishoudens een minicontainer voor de gebruiker van één perceel of een verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

  • e.

   voor glas een brengvoorziening glas op wijkniveau;

  • f.

   voor textiel een brengvoorziening textiel op wijkniveau;

  • g.

   voor kunststofverpakkingen een brengvoorziening kunststofverpakkingen op wijkniveau.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden
 • 1.Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:

  a.de personen die woonachtig zijn in de gebieden aangewezen in artikel 4, tweede lid, van de verordening.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
  • 1.

   Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de verstrekte inzamelmiddelen:

   • a.

    het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

   • b.

    de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

   • c.

    de namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

   • d.

    de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

   • e.

    de inzamelmiddelen blijven eigendom van de inzameldienst en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

   • f.

    de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

   • g.

    de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

   • h.

    de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

   • i.

    ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

  • 2.

   Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

   • a.

    het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

   • b.

    de locaties voor de verzamelcontainers voor restafval en de aanbiedplaatsen voor minicontainers liggen standaard binnen een straal van 125m van een perceel;

   • c.

    bij appartementen voor senioren wordt deze straal verlaagd tot maximaal 75m. In wijken met relatief grote percelen kan deze afstand verruimd worden tot maximaal 200 m. In die situaties zal het college van geval tot geval beslissen wat de meest doelmatige wijze van inzameling is;

   • d.

    op een inzameldag mag een inzamelmiddel slechts één maal worden aangeboden;

   • e.

    inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

   • f.

    uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

   • g.

    indien een gebruiker van een perceel gebruik maakt van een verzamelcontainer dan dienen de huishoudelijke restafvalstoffen in een goed gesloten zak in de hiervoor bestemde verzamelcontainer te worden gedeponeerd;

   • h.

    afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

   • i.

    het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 10 kilogram en er mogen per perceel maximaal 20 huisvuilzakken per maand worden aangeboden;

   • j.

    het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

   • k.

    het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein gevaarlijk afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

   • l.

    klein gevaarlijk afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet in deugdelijke verpakking persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij de afvalbrengstations;

   • m.

    de afvalbrengstations van de inzameldienst worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten. Op de brengstations bij Korenet te Groot-Ammers en in Leerdam kan uitsluitend op de laatste zaterdag van de maand Klein Gevaarlijk Afval of KCA worden ingeleverd en wel van respectievelijk 9.00 tot 11.00 uur en 11.30 tot 13.30 uur;

   • n.

    bij de afgifte van afvalstoffen op de afvalbrengstations zijn de acceptatievoorwaarden van de inzameldienst van toepassing;

   • o.

    de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op de afvalbrengstations kunnen legitimeren;

   • p.

    de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en (grote) elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

   • q.

    het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

   • r.

    grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen op de afvalbrengstations geen groter volume hebben dan 2 m3, of bij het aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m3; een overschrijding van de afmeting is toegestaan voor redelijkerwijs ondeelbare elementen;

   • s.

    grof tuinafval mag bij het overdragen op de afvalbrengstations geen groter volume hebben dan 2 m3, of bij het aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m3;

   • t.

    (kleinere stukken) grof huishoudelijk afval, of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,25 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

   • u.

    metaal moet zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,25 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

   • v.

    oud-papier en karton moet, in die delen van de gemeente waar nog geen inzamelmiddelen zijn verstrekt of geplaatst, zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 0,75 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 10 kilogram.

  • 3.

   Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen oud-papier en karton (voor die delen van de gemeente waar nog geen inzamelmiddelen zijn verstrekt of geplaatst), metaal, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en (grote) elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

  • 4.

   Op grond van artikel 10, zesde lid, van de verordening zullen minicontainers die niet namens de gemeente zijn verstrekt, die voor lediging worden aangeboden of op de openbare weg zijn geplaatst, terstond en zonder nadere ingebrekestelling in beslag worden genomen.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden
 • 1.Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in het ophaalschema tussen 7:30 uur en 20:00 uur; (zie www.waardlanden.nl) Voor oud-papiercontainers geldt dat de containers op de dag van lediging tot 23.00 uur buiten mogen blijven staan;

  • b.

   inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

  • c.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, uit de openbare ruimte zijn verwijderd;

  • d.

   metalen, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en (grote) elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op afgesproken ophaaldag vanaf 6.30 uur. De inzameling start om 7.30 uur op dit tijdstip moet het opgegeven afval buiten staan;

  • e.

   in het buitengebied wordt tevens KGA op afroep ingezameld, deze categorie mag slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

  • f.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt;

  • g.

   in verband met buurtoverlast mogen brengvoorzieningen op wijkniveau alleen tussen 7.00 en 20.00 uur worden gebruikt.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
 • Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

Artikel 9. Inwerkingtreding
 • Deze Beleidsregels treden op de datum van dit besluit in werking.

Artikel 10. Citeerbepaling
 • Dit beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Molenwaard

  Besloten in de vergadering van 21 mei 2013

   

  Burgemeester en wethouders van Molenwaard,

   

  de secretaris, de burgemeester,

  N. van Ameijde-Poortman MBA, D.R. van der Borg