Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Aanwijzingsbesluit‘Parkeren kampeermiddelen Kinderdijk’ gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit‘Parkeren kampeermiddelen Kinderdijk’ gemeente Molenwaard
CiteertitelAanwijzingsbesluit‘Parkeren kampeermiddelen Kinderdijk’ gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV 2015 gemeente Molenwaard

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2016Nieuwe regeling

12-04-2016

Het Kontakt, 21 april 2016

532862

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit‘Parkeren kampeermiddelen Kinderdijk’ gemeente Molenwaard

Het college van Molenwaard;

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:6, lid 1 sub b, van de Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard 2015;

 

overwegende dat het parkeren op de openbare weg van een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, in de kern Kinderdijk, gelet op de onlosmakelijke samenhang tussen het molengebied dat als werelderfgoed is aangewezen, en deze kern, naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

BESLUIT:

 

  • 1.

    de kern Kinderdijk aan te wijzen als plaats waar het parkeren op de openbare weg van een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

  • 2.

    de werking van dit besluit periodiek te evalueren;

  • 3.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

Zaaknummer : 532862

 

Vastgesteld door het college van Molenwaard op 12 april 2016

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Molenwaard, 

 

de secretaris,                   de burgemeester,

 

N.van Ameijde-Poortman MBA D.R. van der Borg