Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Besluit intrekking aanwijzingen 2016 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit intrekking aanwijzingen 2016 gemeente Molenwaard
CiteertitelBesluit intrekking aanwijzingen 2016 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

26-07-2016

Het Kontakt, 11-08-2016

579805

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit intrekking aanwijzingen 2016 gemeente Molenwaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

 

 • A.

  in te trekken de navolgende besluiten:

   

  • 1.

   Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar, vastgesteld op 15 januari 2013;

    

  • 2.

   Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen, vastgesteld op 15 januari 2013;

    

  • 3.

   Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder, vastgesteld op 15 januari 2013;

    

  • 4.

   Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Molenwaard, vastgesteld op 26 februari 2013;

    

  • 5.

   Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar, vastgesteld op 15 januari 2013;

    

  • 6.

   Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen, vastgesteld op 15 januari 2013;

    

  • 7.

   Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar Oasen, vastgesteld op 5 februari 2013;

    

  • 8.

   Vervangingsbesluit heffingsambtenaar;

    

 • B.

  te bepalen dat de onder A genoemde besluiten worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van kracht blijven voor de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan in de jaren dat zij hebben gegolden.

   

  Bleskensgraaf, 26 juli 2016.

   

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard,

   

  de secretaris de burgemeester

   

  N.van Ameijde-Poortman MBA D.R. van der Borg