Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Besluit aanwijzing onbezoldigd gemeenteambtenaar 2016 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing onbezoldigd gemeenteambtenaar 2016 gemeente Molenwaard
CiteertitelBesluit aanwijzing onbezoldigd gemeenteambtenaar 2016 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

26-07-2016

Het Kontakt, 11-08-2016

579805

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing onbezoldigd gemeenteambtenaar 2016 gemeente Molenwaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

 

 • A.

  met ingang van 1 januari 2016 aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar de navolgende medewerkers van Oasen N.V.:

  • -

   de algemeen directeur;

  • -

   het hoofd verkoop;

  • -

   de manager;

    

 • B.

  in te trekken het besluit van 5 februari 2013 tot onbezoldigd gemeenteambtenaar Oasen;

   

 • C.

  te bepalen dat het onder B genoemde besluit wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van kracht blijft voor de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan in de jaren dat het besluit heeft gegolden.

   

Bleskensgraaf, 26 juli 2016

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard,

 

de secretaris de burgemeester

 

N.van Ameijde-Poortman MBA D.R. van der Borg