Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Herindelingsadvies Giessenlanden & Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHerindelingsadvies Giessenlanden & Molenwaard
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Wet algemene regels herindeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2017nieuwe regeling

16-05-2017

gmb-2017-94484

712717

Tekst van de regeling

Intitulé

Herindelingsadvies Giessenlanden & Molenwaard

 

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van de gezamenlijke colleges van Giessenlanden en Molenwaard (ieder binnen de eigen bevoegdheid) over bovenstaand onderwerp;

 

besluit:

 

  • 1.

    het herindelingsadvies Giessenlanden & Molenwaard vast te stellen;

  • 2.

    het herindelingsadvies aan te bieden aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland met het verzoek het met een positief advies door te leiden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 

Vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering,

gehouden op 16 mei 2017.

de griffier,

B.J. Nootenboom CMC

de voorzitter,

D.R. van der Borg

Zaaknummer : 712717